Detské ihrisko a námestie na Severe ožilo

pridané: 16.05.2013, kategória: aktuality

Preliezačky, laná, vláčiky, kolotoče, hojdačky, ale aj vynovené námestie na Severe a oddychová zóna už slúžia občanom. V sobotu 11. mája ich počas slávnostného programu odovzdali do užívania primátor mesta Andrej Hrnčiar, poslanci za výbor mestskej časti Sever Juraj Mikula, Zita Sekerková, Martin Sukup, Ján Zuberec a sponzori areálu hier.

Zrekonštruované námestie na Severe je už konečne dokončené a plní svoj účel. Je to dobrá správa nielen pre obyvateľov Severu, ale aj pre ostatných Martinčanov a návštevníkov mesta, ktorí tu nájdu veľké detské ihrisko, vynovené námestie s lavičkami, zeleňou a k dispozícii sú tu aj otvorené verejné toalety, ktoré v tejto časti mesta chýbali.

K dokončeniu rekonštrukcie viedla dlhá cesta


„Ja som skutočne rád, že sa nám podarilo túto neslávnu stavbu storočia dokončiť. Všetci Martinčania určite zachytili počas tých dvoch rokov, čo sa námestie rekonštruovalo a stavala sa cyklotrasa, množstvo problémov, s ktorými sme sa stretávali. Sme radi, že sme dostali peniaze 1,2 mil. eur z fondov EÚ. Keďže to boli európske peniaze, museli sme sa riadiť zmluvou, ktorá bola podpísaná s ministerstvom a každé porušenie zmluvy by znamenalo, že by sme prišli o tieto peniaze a museli by sme zafinancovať túto stavbu z vlastných zdrojov. Preto, ak sme aj neboli spokojní s prácami a so spoločnosťou, ktorá stavbu realizovala, nemohli sme tak ako pri iných stavbách, zrušiť zmluvu a poslať tam inú firmu, ktorá by to dokončila. Boli sme akýmisi rukojemníkmi. V tejto chvíli je jasné, že stavba je dokončená a o peniaze z EÚ už neprídeme,“ zrekapituloval priebeh rekonštrukcie primátor Andrej Hrnčiar.

Bez sponzorov by bolo namiesto ihriska prázdne miesto


Súčasťou zrekonštruovaného námestia je spoločenská zóna s pódiom, kde sa budú môcť uskutočňovať rôzne kultúrne podujatia, pestrý areál hier s viacerými hojdačkami, preliezačkami a kolotočom, a nechýba ani pokojná oddychová zóna. Príjemný oddychový priestor dotvárajú aj lavičky a stena ozdobená streetartovým umením. Originálny mestský mobiliár je z prírodného ručne spracovaného agátového dreva, ktorý mesto zabezpečilo vďaka finančnej podpore spoločností STEFE Martin, a.s., GITY s.r.o, Brantner Fatra s.r.o., HAKOM s.r.o., Martico s.r.o., Združenie KUZMA a Výboru mestskej časti (VMČ) Sever, ktorý tiež finančne prispel na vybudovanie areálu hier. „Vznikla krásna cyklotrasa, námestie a som veľmi rád, že vďaka sponzorom tu vzniklo aj veľmi krásne detské ihrisko, ktoré spĺňa bezpečnostné parametre, aby si deti neublížili,“ vyjadril nadšenie primátor Andrej Hrnčiar. Poďakovanie vyjadril aj poslanec a predseda VMČ Sever Ján Zuberec. „Teším sa, že obyvatelia Severu budú mať takýto krásny priestor na oddych a zároveň chcem poďakovať primátorovi mesta za presadenie projektu a pracovníkom mestského úradu za prípravu a realizáciu projektu a aj kolegom poslancom,“ zhodnotil v sobotu Ján Zuberec.
Odovzdanie areálu hier ocenili aj sponzori. „Ihrisko je určené pre deti do 15 rokov s váhou do 50 kilogramov. Nápad sa zrodil náhodou pri diskusii o rôznych problémoch. My sme realizovali veľkú investičnú akciu, výmenu rozvodov na Severe a rôznymi úspornými riešeniami sme ušetrili náklady, z ktorých sme chceli odškodniť občanov za to, že znášali určité obdobie stavebnú záťaž na tejto akcii. Ponúkli sme mestu to využiť, hľadali sme rôzne riešenia, nakoniec sme sa rozhodli použiť prostriedky na výstavbu detského ihriska. Celý základ okrem povrchu ihriska, to znamená múry, zábradlie, zemné práce sme, časť vybavenia financovali my a naši dodávatelia,“ komentoval Ján Letko generálny riaditeľ spoločnosti STEFE Martin, a.s.

Betónovú stenu zdobia streetartové maľby


Detské ihrisko je oddelené betónovou stenou pokreslené rozprávkovými postavičkami. „Ľudia kritizovali betónovú plochu, už teraz však vidíme, že je pomaľovaná krásnymi obrázkami, aby sa tu deti lepšie cítili. My sme však mysleli hlavne na bezpečnosť detí, keďže za betónovou plochou je hlavná cesta, kde autá často uháňajú veľkou rýchlosťou. Chceli sme zabrániť, tomu, aby sa nedajbože stala nejaká havária, preto sme ho projektovali tak, aby bolo ohradené betónovou zábranou, ktorá nielen znižuje hluk, ale zvyšuje bezpečnosť našich detí,“ vysvetlil prvok betónovej steny Andrej Hrnčiar.

Vydrží tak dlho, ako sa k nemu budeme správať


„Ako sa budeme správať k tomu ihrisku a námestiu, tak dlho nám bude slúžiť. Ak sa to znehodnotí, mesto nebude mať finančné prostriedky na to, aby tu každú chvíľu kupovalo nejaké preliezačky. Je to aj o vnímavosti ľudí a aby sledovali okolie, a keď zistia že niekto sa správa neprístojne a poškodzuje náš spoločný majetok, aby zavolali mestskú políciu ktorá okamžite zasiahne. Ja by som skutočne chcel poprosiť všetkých aby sme si to vážili, aby sme neničili a neznečisťovali,“ upozornil primátor.Slávnostnú pásku prestrihol za realizátorov projektu na snímke zľava Miroslav Kováč zo Sport Servis, za sponzorov areálu hier Ján Letko zo spoločnosti STEFE Martin, a.s., poslanec NRSR a primátor mesta Andrej Hrnčiar a poslanec a predseda Výboru mestskej časti Sever Ján Zuberec.