Kontrola ministerstva dala mestu za pravdu

pridané: 14.08.2012, kategória: tlačové správy

Výsledok kontroly ministerstva urobil v kauze Nového Martina jasno, “…postup obvodného úradu pre dopravu bol nesprávny a zbytočne zdĺhavý…”. Takto znie jedno z konštatovaní, ktoré ministerstvo dopravy uvádza vo svojom stanovisku. Kauzu Nového Martina to postavilo do ešte jasnejšieho svetla. Mesto Martin opakovane tvrdilo, že koná v súlade so zákonmi. Stanovisko ministerstva mu dáva za pravdu. Po tom, ako potvrdenie postupu konštatoval aj krajský stavebný úrad, sa za martinský stavebný úrad postavila z odborného hľadiska najvyššia a najpovolanejšia inštancia – ministerstvo dopravy.

Reakcia primátora Andreja Hrnčiara sa nijako nelíši od predchádzajúcich vyjadrení k tejto téme a naďalej si stojí za správnosťou postupu stavebného úradu: “Som presvedčený, že stavebný úrad postupoval v súlade so zákonom, čo nám potvrdil aj krajský stavebný úrad, ktorý dokonca vo svojom stanovisku uviedol, že pokiaľ by sme konali v zmysle znenia protestu prokurátorky, porušovali by sme zákon. Teraz správnosť našich krokov potvrdilo aj ministerstvo dopravy. Ak sa niekto chce hnevať a súdiť za predĺžené lehoty a to, že sa vo veci nekonalo, tak teraz je jasné, že tým subjektom, s ktorým sa treba súdiť, je martinský Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,” reagoval Andrej Hrnčiar.

Na prelome mesiacov jún a júl vykonala Sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja kontrolu na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Martine. Predmetom kontroly bol postup Obvodného úradu pre cestnú dopravu a komunikácie v Martine. Nie zdĺhavé, ale jasné stanovisko ministerstva na adresu obvodného úradu dopravy okrem iného uvádza: “…dôsledne sa neriadil zákonom (cestným zákonom a stavebným zákonom)…” , “…nesprávne uviedol, že nemá právomoc konať vo veci…”, “…mal postupovať v zmysle stavebného zákona a to tak, že mal potvrdiť alebo zmeniť zmenu záväzného stanoviska…”, “Ako z uvedeného vyplýva, takýto postup bol nesprávny a zbytočne zdĺhavý, keďže vydanie záväzného stanoviska trvalo od 2. 6. 2011 do 1.2. 2012.”
Mesto Martin sa veľmi podobnou argumentáciou bránilo vykonštruovaným obvineniam, že je vinné za zdĺhavý postup v prípade stavebných konaní individuálnych stavebníkov rodinných domov na území developerského projektu Nový Martin, ktorého predstavitelia sa dokonca neštítili tvrdiť, že mesto zámerne a účelovo bráni ich podnikateľským aktivitám. Aj v tejto oblasti sa ministerstvo vo svojom stanovisku postavilo pomerne jasne za postup mesta, keď uviedlo: “…taktiež tvrdenie, že cestný správny orgán (referát dopravy mesta Martin) má snahu nevyhovieť žiadosti stavebníka, je nenáležité…”

V právnom štáte je posudzovanie postupu akéhokoľvek stavebného úradu výhradne v kompetencii oprávnených a odborne spôsobilých orgánov. Na verejnosti sa objavovali rôzne tvrdenia, ktorými sa oháňali developeri, ktorí sa cítili byť poškodení, zástupcovia ich mediálnej agentúry, či iná neodborná verejnosť vrátane niektorých poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto upozorňuje, že nielen pri tejto kauze je dôležité rozlišovať medzi vyjadrením odborníka a niekoho, kto síce nemá dostatočné vzdelanie, vedomosti či skúsenosti, ale má dosť odvahy vystupovať, ako keby ich mal. Nielen odborne spôsobilým, ale dokonca aj priamo nadriadeným orgánom pre martinský stavebný úrad je Krajský stavebný úrad v Žiline, ktorý má v kompetencii posudzovanie jeho postupov. V jeho ostatnom stanovisku k tejto kauze sa uvádza: “Stavebný úrad v tomto stavebnom konaní postupoval v celom rozsahu v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.”

Pri hľadaní vysvetlenia na otázku, či v silách mesta nebolo riešiť situáciu ešte pred takýmto vyhrotením hovorca Jozef Petráš uvádza: “Ako by ste si vysvetlili reakciu developera, ktorý porušuje pravidlá, stavia načierno, nehľadá riešenia alebo nápravu a s mestom nezačne komunikovať ani po tom, ako ho na to upozorní? Namiesto toho však investuje čas a peniaze do mediálnych kampaní, ktoré majú za cieľ, aby verejnosť videla mesto negatívne.”

Dokumenty na stiahnutie:
TS kontrola ministerstva dala mestu za pravdu (pdf, veľkosť:138.2 kB)
Tlačové komuniké k tlačovej správe Nového Martina (pdf, veľkosť:118.7 kB)