V Martine je viac sociálnych lôžok

pridané: 30.07.2012, kategória: aktuality

Nezisková organizácia Medik-M otvorila 3. júla druhú etapu Komunitného centra sociálnych služieb na Severe v Martine. V meste tak pribudlo ďalších 15 lôžok pre sociálne odkázaných občanov.

Mesto Martin poskytuje pre občanov tri druhy sociálnych zariadení – zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár. Keďže dopyt stále prevyšuje ponuku, mesto má podpísané zmluvy o poskytovaní služieb aj s neverejnými zariadeniami, ktoré fungujú bez príspevku mesta. Takým sú napríklad Samaritán, Diakonia a Medik – M, n.o. V Komunitnom centre sociálnych služieb Medik – M začiatkom júla pribudlo 15 nových lôžok, dokopy tu funguje už 47 lôžok. Rozšírením sociálneho zariadenia, ktoré je určené pre imobilných klientov a špecializuje sa na postihnutie IV. až VI. stupňa odkázanosti, sa tak rozšírili aj možnosti pre občanov, ktorí čakajú na umiestnenie v tomto type zariadenia.