Dni mesta - to nie je len zábava, patrí k tomu aj práca

pridané: 29.06.2012, kategória: aktuality

Vystihuje podstatu Dní mesta primátor Martina Andrej Hrnčiar. Hoci sa môže zdať, že na pešej zóne sa súťaží, spieva a tancuje, súčasťou Dní mesta sú vždy aj pracovné stretnutia, počas ktorých si partnerské mestá vymieňajú skúsenosti.

Ako každý rok, aj tento rok sa mesto Martin snažilo pripraviť pre svojich hostí zaujímavý program. Keďže tohtoročné Dni mesta sa niesli v duchu okrúhleho výročia založenia Mestskej polície a 15-ročného výročia podpísania partnerskej zmluvy s poľským mestom Kalisz, aj program pre delegácie sa sústredil okolo policajtov, hasičov a spomienok na založenie spolupráce nielen medzi našim a poľským mestom, ale aj s ostatnými mestami.

Čakali ich aj vtipné situácie
„Vždy sa snažíme pre naše partnerské mestá pripraviť niečo nové. Keďže väčšina delegácií sa každoročne vracia, to znamená, že sa im u nás páči. Tohto roku bol pre nich veľký zážitok, keď sme ich zobrali do bývalých vojenských skladov, do SIMu, kde sídli náš Mestský hasičský zbor. Tu sa odohrávali športové súťaže, atrakcie, ukážky zásahov mestských hasičov, štátnej polície, mestských policajtov, psovodov,“ zhrnul program primátor mesta Andrej Hrnčiar. Zahraniční partneri sa tentoraz ocitli aj vo vtipných situáciách. Kým minulý rok boli pre nich pripravené typické športové úlohy, tento rok sa napríklad museli trafiť s niťou do očka ihly. Program pre delegácie bol aj tohto roku teda pestrý.

V SNK študovali historické knihy
Po oficiálnom privítaní všetkých delegátov a srdečných príhovoroch v malej zasadačke mestského úradu sa takmer všetci presunuli do Slovenskej národnej knižnice. Tu bola pre nich pripravená prehliadka Archívu Literatúry a umenia, ktorý je zároveň špecializovaným verejným archívom SR a je v ňom uložených 1,6 milióna rukopisných a fotodokumentačných pamiatok týkajúcich sa popredných osobností slovenskej literatúry a hudby. Medzi vzácne pamiatky patria Hlaholské listy hlohovské z prelomu 13. a 14. storočia, rukopisné Biblie z 15. storočia, rukopisy týkajúce sa Ľudovíta Štúra a revolučných rokov 1848 – 1849, písomná pozostalosť P. O. Hviezdoslava. Kontakty s osobnosťami svetového mena dokumentuje napríklad zápis Fridrich Schillera v pamätníku Bohuslava Tablica z roku 1792, list Mahátma Gándhího z roku 1910 adresovaný Dušanovi Makovickému a ďalšie archívne dokumenty.

Individuálny program na želanie
Po prehliadke národnej knižnice pokračoval pre delegácie individuálny program. Partneri z Gothy sa zaujímali o oblasť sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Holanďania sa zase stretli s riaditeľkou Turčianskej galérie a riaditeľom Slovenského komorného divadla. Ostatní hostia absolvovali návštevu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov.
„Väčšinou to tak býva, že každá delegácia si dopredu povie, o aké oblasti má záujem a my máme pripravené tímy. Jednotliví vedúci odborov im pripravia program a takýmto spôsobom si vymieňame skúsenosti. Napríklad veľmi dobrú komunikáciu máme s nemeckou Gothou, odkiaľ sa naši poslanci a členovia sociálnej a zdravotnej komisie vrátili s nápadmi, ktoré sme u nás aj zaviedli. Nebol by som rád, keby si ľudia mysleli, že Dni mesta, to je len zábava, hudobné skupiny, výlety a recepcia. Hoci aj to patrí k tomu, treba povedať, že piatok je vždy pracovný a počas tohto dňa si vymieňame názory. Našich hostí podľa reakcií určite zaujal projekt Transparentné mesto a verím, že sa ním inšpirovali a podobné opatrenia zavedú aj vo svojich mestách,“ dodal Andrej Hrnčiar.Hostia si v SNK mohli pozrieť najmä exkluzívne rukopisy a publikácie pochádzajúce až z 11. storočia.