Oznámenie o Vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže

pridané: 26.06.2012, kategória: úradné oznamy

Mesto Martin vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.3/2012 podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa s vyhodnotením formou elektronickej aukcie.

Dokument na stiahnutie:
OVS 3/2012 (pdf, veľkosť:2169.2 kB)