Na Dňoch mesta sa Martinčania pokúsia o zápis do knihy rekordov

pridané: 14.06.2012, kategória: tlačové správy

S príchodom leta mesto Martin opäť prichádza s ponukou pestrého programu ako stráviť najväčšie podujatie v roku - Dni mesta Martin, ktoré odštartujú už zajtra. Keďže si v tomto roku pripomíname 15. výročie podpísania partnerskej zmluvy s poľským mestom Kalisz a zároveň aj 20. výročie založenia Mestskej polície, tohtoročné Dni mesta sa budú niesť v znamení osláv týchto výročí. Zaujímavosťou bude aj pokus o zápis do knihy rekordov.

Dni mesta Martin už tradične ponúknu silnú dávku hudby, tanca, ale aj zábavy a súťaží. Na svoje si prídu ako deti, tak aj dospelí. Akčnejší bude piatok, keďže je pripravený program pod názvom Balónový deň. Návštevníci si budú môcť pozrieť bublinovú šou, akrobatické tance na tyči, kúzelnícku šou, modelovanie z balónov či brušné tance. Mladšie ročníky možno ocenia súťaž v najdlhšie hovorenom slove po nádychu hélia. S balónmi je spojený aj pokus o zápis do knihy rekordov. Každý návštevník si tu bude môcť kúpiť balón, pričom výťažok z predaja balónov mesto venuje sociálne slabým deťom v našom meste. Krátko pred 19.h sa na Divadelnom námestí zároveň všetci pokúsia o zápis do knihy rekordov v počte vypustených balónov. Treba však prekonať posledný rekord, ktorý bol vytvorený vypustením 2 100 balónikov. Balóny budú do neba vyprevádzať Cigánski diabli a po ich vystúpení Martinčanom zaspieva niekoľkonásobná slávica Zuzana Smatanová so svojou skupinou. Po 15.h začnú na Divadelnom námestí Turčianske slávnosti folklóru a po nich bude nasledovať Deň tanca.

Dospelých, mamičky, ale aj recesistov určite poteší Blší trh, ktorý sa bude konať počas celého popoludnia pred Kultúrnym mólom v areáli Turčianskej knižnice.
Sobota bude patriť najmä hudobným skupinám ako sú Hogo Fogo Jazz Quintet, Spirit band, Bačova fujara, Pink Floyd revival či LAVAGANCE.
V nedeľu o 19.h program zakončí Organový koncert popredného interpreta Martina Baka v Rímskokatolíckom kostole sv. Martina, kde budú mať návštevníci jedinečnú možnosť vypočuť si novo inštalovaný organ. Súčasťou Dní mesta sú už tradične aj delegácie partnerských miest. Tie si každoročne okrem kultúrno-spoločenského programu užijú aj čisto pracovnú časť pobytu v našom meste, počas ktorého si vymieňajú s pracovníkmi mesta cenné skúsenosti vo viacerých oblastiach fungovania samosprávy. Tohto roku prídu do Martina delegácie zo srbského Báčskeho Petrovca, maďarského Békéscsaba, nemeckej Gothy, holandského Hoogeveenu, českého Jičínu, poľského Kalisza a ruského mesta Železnodorožnyj.

Tohto roku si mesto zároveň pripomenie 15. výročie spolupráce s mestom Kalisz, ktorá začala podpisom zmluvy v januári 1997. Medzi najvýznamnejšie spoločné projekty patria Poznávanie prírody a regiónu (2005) – turistický prechod detí z partnerských miest Veľkou a Malou Fatrou, účasť zástupcov mesta Martin na Dňoch Slovenska v Kaliszi (2008), participácia mesta Martin na vedeckej konferencii pod záštitou primátora mesta Kalisz Prvá štrukturálna reforma samosprávy po 20. rokoch či projekt Výprava za jantárom (2010-2011).

Dôležitým medzníkom v histórií meskej polície sa datuje od roku 1997 kedy bola vypracovaná Koncepcia spolupráce mestskej polície v Martine s občanmi, inými orgánmi a organizáciami, kde boli položené základy preventívnej činnosti Msp. Po roku 2000 zintenzívnila polícia svoje aktivity v oblasti prevencie kriminality. V roku 2001 až 2006 sa konali preventívne aktivity dopravnej výchovy žiakov základných a materských škôl na Detskom dopravnom ihrisku. V roku 2000 založila Hokejbalový klub pri Mestskej polícii, ktorý až do roku 2007 organizoval hokejbalový turnaj žiakov martinských škôl „ZŠ cup“. V roku 2006 sa toto mužstvo stalo víťazom Turčianskej hokejbalovej extraligy – najvyššej súťaže regiónu Turiec. Medzi ďalšie zaujímavosti patrí iniciatíva v rámci ktorej desať zamestnancov verejno-prospešných prác realizovalo v roku 2001 fyzickú kontrolu evidencie psov na území mesta Martin, pričom zistili, že cca 50 percent psov nebolo evidovaných. Od roku 2002 mestskí policajti využívajú pri hliadkovej činnosti cyklohliadky. V tomto roku bol spustený projekt „Chcem byť tvoj kamarát“, ktorý je zameraný na žiakov 4.-6. ročníka základných škôl. Mestské zastupiteľstvo schválilo v roku 2003 dokument BEZPEČNÉ MESTO MARTIN, ktorého cieľom je na miestnej úrovni eliminácia protispoločenskej činnosti a zabezpečenie trvalo udržateľného stavu kriminálnej, dopravnej a environmentálnej bezpečnosti občanov v meste v zmysle prijatej vízie a komunálnej politiky mesta Martin – centra národnej kultúry Slovákov, v súlade s požiadavkami Európskej únie. Súčasťou tejto koncepcie je aj budovanie verejného povedomia s cieľom uvedomenia si zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť občanmi, ako aj vytváranie a usmerňovanie na miestnej úrovni takých spoločenských vzťahov a aktivít občanov, ktoré trvalo zabezpečujú pocit bezpečnosti a kvality života. V rámci tohto projektu boli zriadené Stredisko registrovania poplachov na Pult centralizovanej ochrany, na ktorý sú napojené v rámci ochrany majetku ZŠ a MŠ, niektoré budovy mesta a taktiež budovy v súkromnom vlastníctve. Pri zavedení tejto služby vznikla na MsP zásahová jednotka, ktorú tvoria príslušníci MsP, ktorí sú na túto činnosť špeciálne vyškolení a vycvičení. Medzi ďalšie úspešné aktivity môžeme zaradiť spustenie kamerového systému, pomocou ktorého sú monitorované verejné priestranstvá v pešej zóne a v mestskej časti Záturčie. Mestská polícia je aj neoddeliteľnou súčasťou projektu Elektronický strážca seniorov. Spomenúť môžeme ešte projekty „Kamarát AX“ (2004), projekt „Kráčaj s otvorenými očami“ - čo bolo 10-dňové sústredenie pre žiakov zapojených do projektov „Správaj sa normálne“ a „Chcem byť tvoj kamarát“ (2004 a 2006), projekt „Štvorlístok“ určený pre žiakov 6.-8. ročníkov ZŠ (2009-2011), projekt pre seniorov „Polícia a zákon na pomoc seniorom (2009-2010), či projekt pre deti vo veku od 5 do 10 rokov „Modrý semafor“ (2010-2011). Plnenie úloh na úseku prevencie kriminality neuniklo ani pozornosti prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, ktorý dňa 1. apríla 2004 v prezidentskom paláci v Bratislave ocenil ako prvý a zatiaľ jediný na Slovensku kolektív preventistiek Mestskej polície Martin Medailou Slovenskej republiky.

Tu nájdete zoznam delegácií z partnerských miest (pdf, veľkosť:90.4 kB), ktoré sa zúčastnia Dní mesta.

Tu si môžete stiahnuť kompletný program Dní mesta Martin 2012(pdf, veľkosť:74.7 kB) a oficiálny plagát podujatia(pdf, veľkosť:967.1 kB)