Mesto sa bude prezentovať na konferenciách

pridané: 14.06.2012, kategória: aktuality

Projekt Transparentné mesto opäť boduje. Návod ako ušetriť peniaze a stransparentniť procesy v samospráve si chce osvojiť čoraz viac krajín.

Mesto Martin bude vďaka projektu Transparentné mesto vo svete opäť šíriť dobré meno Slovenska. Primátor Andrej Hrnčiar, ako zástupca mesta Martin, navštívi v najbližších dňoch najskôr chorvátsky Dubrovnik a o pár dní na to už bude na pôde OSN v New Yorku ako člen protikorupčného expertného tímu OSN.
V chorvátskom Dubrovniku na externom seminári CIVEX sa 21. júna jednotlivé krajiny podelia o skúsenosti v samospráve s antikorupčnými opatreniami. Mesto Martin sa už tradične predstaví s projektom Transparentné mesto pod názvom Transparentná miestna samospráva v rámci bloku Transparentnosť a zodpovednosť na miestnej úrovni.
Od 25. do 28. júna prijalo mesto pozvanie od OSN na účasť v expertnom tíme OSN. Jeho úlohou je vypracovať odporúčania, ktoré dajú konvencii OSN o boji proti korupcii konkrétnejšiu podobu. OSN chce ponúknuť krajinám na celom svete návody ako zavádzať overené a fungujúce protikorupčné opatrenia do praxe. Mesto Martin bude garantom oblasti moderných informačno-komunikačných technológií ako účinných protikorupčných nástrojov kde ponúkne skúsenosti z fungovania elektronických aukcií a prieskumov trhu, elektronických dražieb , elektronický prieskum verejnej mienky, či zverejňovania zmlúv a faktúr.