Vyhlásenie primátora Andreja Hrnčiara k údajnému sťahovaniu neprispôsobivých rodín do Martina

pridané: 12.06.2012, kategória: tlačové správy

Po meste Martin sa šíri niekoľko fám ohľadom údajného sťahovania či budovania bývania pre sociálne slabých a neprispôsobivých občanov na území mesta. Pred mesiacom to bola fáma ohľadom sťahovania Bambusiek do Priekopy, kde sa ukázalo, že pán Diškanec začal s výstavbou objektu pre svoj kemp a informácia, že ide o výstavbu, kde sa budú sťahovať Bambusky, je jednoducho klamstvo.

O dva týždne niekto šikovne využil neznalosť občanov, ktorí nepochopili váhu dôvodovej správy a koncepcie. Nahovoril im, že mesto reálne plánuje v ich susedstve stavať sociálne bývanie pre stovky rodín. V tomto prípade sme občanom dali okrem verejného prísľubu aj písomnú záruku vo forme schváleného všeobecne záväzného nariadenia, na základe ktorého bude do júlového zastupiteľstva predložená nová koncepcia, v ktorej budú figurovať už len lokality s existujúcim sociálnym a nízkonákladovým bývaním. Jednoducho povedané, z osemročnej koncepcie, ktorú sme zdedili ešte po našich predchodcoch, sme lokality, s ktorými občania nesúhlasili, vyškrtli. Tu je potrebné ešte vysvetliť čo sa vlastne v roku 2006 odohralo. Na základe zadania mesta a zastupiteľstva mal útvar hlavného architekta vytipovať lokality, ktoré by boli vhodné pre budovanie sociálneho bývania, v prípade ak by sa mesto rozhodlo sociálne bývanie niekedy budovať, vrátane odhadu počtu bytových jednotiek pre jednotlivé lokality. Dôvodová správa bola akýmsi krokom A a niekedy v budúcnosti mal nasledovať krok B - teda rozhodnutie mesta, že s podobnou výstavbou ide reálne začať. K tomu však nikdy nedošlo a preto úvahy a obavy vnímam ako neopodstatnené. Už sme si mysleli, že táto kauza je za nami, no mýlili sme sa. Najnovšie to pokračuje fámou, že do Martina budeme sťahovať 200 neprispôsobivých rodín zo Žiliny. Chcem verejne vyhlásiť, že mesto nič takéto neplánuje. Je to obyčajné zavádzanie, klamstvo a lož. Do Martina v žiadnom prípade nebudeme sťahovať neprispôsobivé alebo sociálne slabé skupiny obyvateľov.

Ako som už spomenul, otvorenosť je na mieste a otvorene sa treba spýtať, kde je pôvod týchto fám a aktivít. Sú za nimi jednoznačne osoby, ktoré to robia vedome a zámerne. Na jednej strane chcú škodiť mestu Martin a jeho predstaviteľom vyvolávaním negatívnych nálad u občanov založených na informáciách, ktoré nie sú pravdivé. Dokonca do týchto aktivít zatiahli už aj občanov z okolitých obcí. Jednou z nich je Bystrička. Na základe mne dostupných informácií sa domnievam, že za celou vykonštruovanou kauzou je aj pomerne dôvtipný zámer vytĺkania politického kapitálu tam, kde sa zrejme nič iné nedeje a nie je sa čím pozitívnym prezentovať. Šíritelia spomínaných klamstiev dobre vedia, že údajne pripravované zámery rozširovať a budovať sociálne bývanie nemajú reálne základy. Rátajú s tým, že sa jednoducho realizovať nebudú. Počítajú však aj s tým, že keď oklamaní občania pochopia, že sa naozaj nič stavať nebude, oni budú tí, ktorí si privlastnia kredit za to, že k tomu nedošlo. Budú sa tváriť ako tí, čo situáciu zažehnali, aj keď sa im v skutočnosti podarilo len šikovne zmanipulovať verejnú mienku a zneužiť dôveru občanov.