Sťahovanie Bambusiek je len fáma

pridané: 04.06.2012, kategória: aktuality

V martinských mestských častiach Priekopa, Jahodníky a Ľadoveň sa v posledných týždňoch šírila správa o údajnej výstavbe sociálneho bývania pre neprispôsobivé skupiny obyvateľov.

Susedov z lokalít Na Bystričku, Odtoky a Fornigovo táto mylná informácia zmobilizovala, ich občianska iniciatíva vyvrcholila petíciou a účasťou na májovom mestskom zastupiteľstve. Vedenie mesta a poslanci jasne potvrdili postoj, že sa jedná len o jeden z teoretických zámerov koncepcie sociálneho bývania ešte z roku 2004 a mesto v súčasnosti v týchto lokalitách podobnú výstavbu neplánuje. Dôkazom vážnosti takéhoto tvrdenia bolo aj schválenie uznesenia, na základe ktorého dôjde k aktualizácií osemročného materiálu, z ktorého budú tieto lokality vypustené.
„Je to akási daň za projekt Transparentné mesto, na základe ktorého zverejňujeme kompletné znenie materiálov na mestské zastupiteľstvo. Tu totiž hrozí, že ak si niektoré časti nesprávne vysvetlia môže dôjsť k podobným nedorozumeniam, aj keď v tomto konkrétnom prípade väčšiu úlohu ako nepochopenie účelu dôvodovej správy kde sa takýto zámer vyskytol, zohralo účelové šírenie fám, ktorými nám chcel niekto poškodiť. Ja som však rád, že občania využili možnosť prísť na zastupiteľstvo a priamo sa zapojiť do jeho priebehu. Po odhlasovaní uznesenia, na základe ktorého uvedené lokality nebudú figurovať už ani len v teoretickom zámere, sa definitívne rozplynú ich obavy, ” uviedol primátor Andrej Hrnčiar.