Šesťročnú formu štúdia má zachrániť Hrnčiarova novela

pridané: 04.06.2012, kategória: aktuality

Už niekoľko týždňov je jednou z najhorúcejších tém v Martine osud Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha. Preto sme sa opýtali primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara a zaujímali sme sa o jeho názor ako vidí nielen súčasný stav, ale aj budúcnosť jednej z najprestížnejších stredných škôl v Turci.Myslíte si, že takáto šesťročná forma štúdia je vôbec potrebná?

-Priznám sa, že nie som odborník v tejto oblasti a preto sa ani neodvážim sám hodnotiť túto formu štúdia. Zaujímal som sa však o názor rodičov, žiakov, ale i pedagógov a všetci sa zhodne vyjadrovali veľmi pozitívne. Prezentovali mi aj štatistiku úspešnosti ďalšieho uplatnenia absolventov tohto štúdia, čo sú teda už konkrétne čísla. Tie potvrdili, že absolventi šesťročného štúdia na martinskom gymnáziu skutočne dostávajú vzdelanie, ktoré ich v dobrom zmysle vyčleňuje z celoslovenského priemeru.

V čom je vlastne problém?

-Forma šesťročného štúdia bola vlastne experimentom, ktorý súčasne prebiehal na viacerých slovenských školách. Po novelizácii zákona v roku 2008 sa z legislatívy šesťročná forma jednoducho vytratila a tým stratila oporu v zákone. Existujúce šesťročné štúdium malo len dokončiť šesťročný cyklus v už rozbehnutých ročníkoch a nových študentov neprijímať. Faktom teda je, že od roku 2008 už ani martinské gymnázium nových študentov na túto formu nemalo prijímať. Väčšina ostatných škôl, ktoré boli zahrnuté v tomto experimente, tak aj urobila.

Aký postoj zaujalo mesto v tejto otázke?

-V prvom rade si musíme povedať, že zriaďovateľom stredných škôl a teda aj Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha, je Žilinský samosprávny kraj. Mesto Martin, jeho primátor a ani mestské zastupiteľstvo tu nemajú žiadne právomoci. Ja som však rád, že mi funkcia poslanca v Národnej rade SR otvorila nové možnosti, ktoré som hneď aj využil. Okamžite, ako sa začalo o tomto probléme hovoriť, som sa stretol s ministrom školstva a celú situáciu som s ním, ale aj s ministerstvom podrobne a opakovane konzultoval. Vyžiadal som si z ministerstva dôvodovú správu a všetky súvisiace dokumenty. Po ich preštudovaní môžem zodpovedne vyhlásiť, že jediná cesta ako zachrániť šesťročné štúdium je novela platného školského zákona.

Aké možné riešenia existujú?

-Mám pripravený návrh novely školského zákona, ktorým by šesťročná forma štúdia opätovne získala oporu v zákone. V utorok 29. mája prebehlo u pána ministra spoločné stretnutie s pánom Jurajom Blanárom, poslancom parlamentu a zároveň predsedom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom tejto školy. Oboznámil som ich s novelou, ktorú zvažujem predložiť spoločne s poslancom parlamentu za stranu SAS Martinom Poliačikom na schválenie ešte na júnovej schôdzi Národnej rady SR. A potom jej osud bude závisieť od hlasovania poslancov parlamentu. Dnes môžem povedať, že mám prísľub všetkých členov poslaneckého klubu strany Most – Híd, ktorý môj návrh v hlasovaní podporia.

Ako teda vidíte ďalší osud Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha v Martine?

-Je jasné, že teraz nie je možné vypísať prijímacie skúšky na budúci školský rok. To by bolo porušenie zákona. Verím však, že takto o rok sa už znova budú študenti môcť uchádzať o toto šesťročné štúdium. V tejto súvislosti však musím vysloviť súhlas s hlasmi, ktoré hovoria o tom, že súčasný systém fungovania stredných škôl nie je dobrý. Napríklad v Martine končí tento rok okolo 700 deviatakov. Ponuka voľných miest na stredných školách je takmer dvojnásobok. Je to nezdravý stav, ktorý je na škodu kvality štúdia, financovania vzdelávania a aj ďalšieho uplatnenia absolventov stredných škôl. S týmto problémom sa Žilinský samosprávny kraj snaží vysporiadať, ale najpravdepodobnejšie na to bude potrebný systematický zásah ministerstva školstva a výrazné zmeny, ktoré upravia podmienky stredoškolského vzdelávania na Slovensku. Ako som spomínal aj v Martine bude potrebné znížiť počet tried na stredných školách. Jednoznačne sa to však nesmie dotknúť Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha, ktoré je naozaj jedným z najprestížnejších gymnázií v regióne a dokonca aj jedným z najstarších gymnázií na Slovensku. Jednoznačne využijem všetky svoje možnosti, aby sa v prípade, ak dôjde k rušeniu tried, na Gymnázium Viliama Paulínyho Tótha triedy nerušili.