Hokejový klub dostal pomocnú ruku od mesta

pridané: 01.06.2012, kategória: tlačové správy

Len nedávno sa špekulovalo o tom, že hokejová extraliga v Martine definitívne končí. Situácia sa obracia k lepšiemu a po tom, ako klub podal prihlášku do nasledujúcej sezóny najvyššej súťaže, chce pomôcť aj mesto. Na májovom zastupiteľstve schválilo dotáciu 150 tisíc eur. na finančnú pomoc martinskému hokejovému klubu MHC Mountfield. Klub však musí splniť viacero podmienok.

„Myslím, že sme jednoznačne deklarovali snahu výrazne prispieť k tomu, aby hokej mohol v Martine pokračovať. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili uznesenie, v ktorom sa zaväzujeme, že poskytneme súkromnému hokejovému klubu MHC Mountfield 150 tisíc eur na vyriešenie ťažkej ekonomickej situácie, avšak za splnenia jasne definovaných podmienok. V súčasnosti má súkromný hokejový klub MHC Mountfield mnoho veriteľov. My potrebujeme, aby nám klub vydokladoval písomné dohody so všetkými veriteľmi, aby sme mali záruku, že všetky záväzky budú riadne vyriešené. Požadujeme, aby sa mládež, žiaci a juniori oddelili od MHC Mountfield. Toto má slúžiť ako zábezpeka v prípade, ak by niekedy v budúcnosti došlo k ďalším finančným problémom, mládežnícky hokej nebude v ohrození. Máme však aj ďalšie podmienky. Jednou z nich je aj to, že ich plnenie voči mestu musí odsúhlasiť aj Valné zhromaždenie MHC Mountfield písomnou formou. Len v takom prípade môžu rátať s našou pomocou. Mesto podalo hokeju pomocnú ruku, ale v súčasnosti čakáme, ako sa rozhodnú akcionári,“ objasnil situáciu, ktorá predchádzala schváleniu dotácie vrátane ôsmych podmienok zo strany mesta Martin, jeho primátor Andrej Hrnčiar.

Len nedávno sa špekulovalo o tom, či klub vôbec podá prihlášku do ďalšej extraligovej sezóny. Osud hokeja v Martine mestu nie je ľahostajný. Týmto problémom sa opakovane zaoberali poslanci i primátor a hľadali spôsob, ako by klub a tento jediný extraligový šport v meste Martin, mohol fungovať ďalej. Aj keď o osude ľadového hokeja v Martine nerozhoduje mesto, ako to niekde mylne odznieva, mesto sa rozhodlo tomuto športu v krízovej situácií pomôcť. V čase finančnej krízy a šetrenia v sociálnej oblasti, či školstva sa pri zmene rozpočtu mesta vyčlenila pre hokejový klub dotácia vo výške 150 tisíc eur. V prípade, že MHC Mountfield nesplní všetky podmienky, ktoré mu uložilo zastupiteľstvo, dotáciu nedostane. Podmienky zo strany mesta obsahujú osem bodov, v ktorých je zakotvené napríklad aj to, že MHC Mountfield musí predložiť zoznam všetkých svojich záväzkov. Zároveň je potrebné, aby klub prerokoval so všetkými svojimi veriteľmi odpustenie, prípadne zníženie svojho záväzku tak, aby splnil podmienky pre udelenie extraligovej licencie a zároveň tým aj podmienky všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin o poskytovaní dotácií zo svojho rozpočtu. Zastupiteľstvo si vyžiadalo aj písomné potvrdenia od všetkých veriteľov ako aj od daňového úradu, sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že klub nemá voči nim žiadne záväzky po lehote splatnosti. Klub musí zároveň predložiť dokumenty, ktoré budú potvrdením o tom, že sezóna 2012/2013 je rozpočtovo zabezpečená. Mesto ďalej žiada, aby MHC predložilo projekt zabezpečenia mládežníckeho hokeja bez finančnej väzby na mužstvo dospelých. Zároveň si kladie podmienku, aby malo vo vedení klubu svojho zástupcu. Považuje za logické, že pokiaľ sa rozhodlo poskytnúť hokejovému klubu 150 tisícovú dotáciu, chce mať nad týmito peniazmi kontrolu.

„Podmienka zo strany mesta je, že ak máme MHC pomôcť, mesto chce mať člena v predstavenstve a dozornej rade hokejového mužstva. Schválením tohto uznesenia vysielame signál nielen akcionárom, ale aj občanom mesta, že problém s hokejom v meste chceme riešiť. Práve na hokej mesto v oblasti športu dlhodobo prispievalo najvyššou sumou v porovnaní s inými športmi. Len na zimný štadión mesto ročne minie 400 tisíc eur. S napätím budeme očakávať reakciu akcionárov. Všetko je teraz v ich rukách,“ komentoval podmienky mesta primátor Andrej Hrnčiar.

Primátor Hrnčiar o pomoci hokeju (formát MP3, veľkosť: 737kB)