Martinčania sa sťažujú oproti minulému roku o niečo menej

pridané: 07.05.2012, kategória: aktuality

Mesto Martin prijalo v minulom roku 75 sťažností a petícií, čo je oproti predchádzajúcemu roku takmer o 10 podnetov menej.

Jeden zo spôsobov, ktorým môžu občania vyjadriť nespokojnosť s vecami verejnými, je podanie sťažnosti či petície na mestský úrad. Občania túto možnosť využívajú a na mesto sa obracajú najmä vo veciach verejného či spoločného záujmu, ako napríklad neodstránenie letnej terasy, podnet proti zamietnutiu vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu ŤZP, výhrady voči nečinnosti mesta ohľadom žiadosti o výrub stromov a podobne. Vyplýva to zo štatistiky, ktorá bola odprezentovaná na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Mesto vlani prijalo od občanov celkovo 75 sťažností a petícií, z toho 42 sťažností vybavilo a 18 sa podľa zákona neposudzovalo ako sťažnosť. Prišlo aj 15 petícií, pričom mesto vyhovelo trom z nich.
Na vybavenie sťažnosti má mesto podľa zákona o sťažnostiach 60 pracovných dní, táto lehota však môže byť predĺžená o ďalších 30 dní. Priemerná lehota vybavovania sťažnosti bola vlani 25,57 pracovných dní. K predĺženiu lehoty došlo v štyroch prípadoch, a to najmä z dôvodu náročnosti na prešetrenie. Dvaja občania podali aj sťažnosti na vybavenie sťažnosti. Jedna sťažnosť sa týkala vybavenia sťažnosti na zamestnancov a druhá sa týkala sťažnosti na činnosť Mestskej polície, pričom obidve pôvodné sťažnosti boli vybavené správne. Zákon o sťažnostiach obsahuje po novom aj nový inštitút – odloženie sťažnosti. V minulom roku bolo odložených osem sťažností, pretože pri piatich chýbalo meno a priezvisko sťažovateľa, dvom zase chýbalo dodatočné doplnenie a jedna sťažnosť nebola doplnená v lehote. Nový zákon o sťažnostiach zároveň zrušil inštitút anonymnej sťažnosti, to znamená, že každá sťažnosť musí byť podpísaná. Vlani chceli podať sťažnosť anonymne štyria občania, z toho iba na jednej bolo uvedené priezvisko.
Sťažnosť musí obsahovať meno a adresu sťažovateľa a mala by byť doručená na Mestský úrad v Martine písomne, ústne do záznamu, faxom alebo e-mailom, pričom pri posledných dvoch možnostiach musí sťažovateľ prísť podnet dodatočne do 5 dní podpísať.