Mesto Martin uzavrelo rok 2011 v miliónovom pluse

pridané: 25.04.2012, kategória: tlačové správy

Mesto vďaka zodpovednému hospodáreniu aj napriek finančnej kríze ušetrilo v minuloročnom rozpočte a z ušetreného bude rekonštruovať chodníky, cesty či budovať parkovacie miesta. V časoch, keď väčšina slovenských miest zápasí s kritickou finančnou situáciou a v niektorých prípadoch aj hrozbou nútenej správy, je to pre Martinčanov veľmi dobrá správa.

Na poslednom aprílovom zastupiteľstve schválili poslanci martinského mestského zastupiteľstva záverečný účet mesta za rok 2011 jednohlasnou podporou a bez výhrad. Napriek kríze sa mestu v minulom roku darilo šetriť a ukončilo ho s výrazným prebytkom 916 tisíc eur. Ten bol zapracovaný do tohtoročného rozpočtu a financie mesto použije najmä na opravu ciest a na rôzne projekty.

„Som veľmi rád, že v čase keď mnohé mestá sú pred finančným kolapsom a boria sa s nezaplatenými faktúrami z minulosti, účtovná uzávierka mesta Martin za rok 2011 skončila v pluse takmer jeden million eur, ktoré teraz môžeme rozdeliť na kapitálové výdavky. Naše zodpovedné hospodárenie dokazujú aj čísla z koncoročného vyúčtovania a je to dôsledkom hospodárnej a zodpovednej politiky, ktorú v Martine robíme. Mesto Martin patrí momentálne medzi najmenej zadĺžené mestá na Slovensku a poďakovanie za to si zaslúži nielen mestský úrad, ale hlavne pragmatický a triezvy prístup poslancov mestského zastupiteľstva k mestským financiám. Určite nebolo jednoduché odhlasovať aj niektoré nie práve populárne opatrenia, no už dnes sa ukazuje, že to bola naozaj správna cesta,“ uviedol na margo koncoročného vyúčtovania primátor Andrej Hrnčiar.

Výrazným spôsobom prispeli aj úspory, ktoré mesto dosiahlo používaním elektronických aukcií a elektronických prieskumov trhu. Ukazuje sa, že projekt Transparentné mesto nie je len účinným nástrojom na boj proti korupcii, ale aj liekom na zmiernenie dôsledkov finančnej krízy. Elektronické aukcie od ich zavedenia ušetrili mestu už 600 tisíc eur. Ušetrenými peniazmi chce mesto podporiť viaceré menšie investície ako je napríklad mikroprojekt Chodník zdravia, na ktorý pôjde 27 000 eur alebo budovanie cyklotrás - z vyúčtovania projektu Trendy Travel a Pro Motion, do ktorých investuje 18 244 €. Z ušetrených peňazí mesto kúpi aj prenosnú tribúnu (5 000 €) a zafinancuje rekonštrukciu objektu Mestskej polície (196 570 €). Často diskutovanou témou je aj zlý stav viacerých mestských komunikácií, preto časť z týchto peňazí mesto investuje aj do výstavby a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk (197 636 €) vo všetkých mestských častiach. Medzi ďalšie investície patrí aj budovanie parkovísk vo výboroch mestských častí z prostriedkov získaných prenájmom parkovacích zábran (41 109 €), združenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby Školské športové centrum pri Spojenej škole Martin (60 000 €). Uhradia sa aj kapitálové výdavky na materské školy (24 000 €), kapitálové výdavky na základné školy (45 900 €), kapitálové výdavky na ZUŠ Martin (10 000 €). Zvýšili sa aj peniaze z nevyčerpaných úverov. Tie mesto použije na spolufinancovanie prepojenia pešej zóny a Severu (435 667 €), na rekonštrukciu ulíc a chodníkov (106 158 €) a uhradí aj výdavky na drobné opravy škôl (4 066 €).

Primátor mesta Andrej Hrnčiar na margo záverečného účtu za rok 2011 zvukový záznam (formát MP3, veľkosť: 347kB)