Ušetrené peniaze pôjdu do nutných rekonštrukcií

pridané: 20.04.2012, kategória: aktuality

Mesto Martin rozdeľovalo časť financií, ktoré aj napriek kríze ušetrilo v minuloročnom rozpočte a plánuje ich použiť hlavne na rekonštrukciu chodníkov, ciest či budovanie parkovísk.

Z minuloročného rozpočtu mesto nevyčerpalo všetky finančné prostriedky na investičné akcie a zvýšili sa aj prostriedky pridelené výborom mestských častí. Na mestských účtoch tak v kapitálových výdavkoch z minuloročného rozpočtu ostalo celkovo 1 500 829 eur. Poslanci preto navrhli navýšenie rozpočtu mesta na rok 2012 práve o nevyčerpané finančné prostriedky na investičné akcie a nevyčerpané prostriedky VMČ z roku 2011 a nevyčerpanú časť úveru.
Ušetrenými peniazmi chce mesto podporiť viaceré menšie investície ako je napríklad mikroprojekt Chodník zdravia, na ktorý pôjde 27 000 eur alebo budovanie cyklotrás - z vyúčtovania projektu Trendy Travel a Pro Motion, do ktorých investuje 18 244 €. Z ušetrených peňazí mesto kúpi aj prenosnú tribúnu (5 000 €) a zafinancuje rekonštrukciu objektu Mestskej polície (196 570 €). Často diskutovanou témou je aj zlý stav viacerých mestských komunikácií, preto časť z týchto peňazí mesto investuje aj do výstavby a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk (197 636 €) vo všetkých mestských častiach. Medzi ďalšie investície patrí aj budovanie parkovísk vo výboroch mestských častí z prostriedkov získaných prenájmom parkovacích zábran (41 109 €), združenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby Školské športové centrum pri Spojenej škole Martin (60 000 €). Uhradia sa aj kapitálové výdavky na materské školy (24 000 €), kapitálové výdavky na základné školy (45 900 €), kapitálové výdavky na ZUŠ Martin (10 000 €). Zvýšili sa aj peniaze z nevyčerpaných úverov. Tie mesto použije na spolufinancovanie prepojenia pešej zóny a Severu (435 667 €), na rekonštrukciu ulíc a chodníkov (106 158 €) a uhradí aj výdavky na drobné opravy škôl (4 066 €).