Napadnuté uznesenie poslanci rušiť nechcú

pridané: 19.04.2012, kategória: aktuality

Martinskí poslanci nevyhoveli ďalšiemu protestu prokurátora. Na aprílovom zasadnutí ho prejednávali neverejne, aby zverejnením jeho obsahu nedošlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.

Protest prokurátora bol mestu Martin doručený 20. marca 2012 a na základe podnetu občana sa v ňom namieta, že všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, je v rozpore s ustanoveniami viacerých zákonov. Prokurátor Okresnej prokuratúry Martin navrhuje, aby bolo všeobecne záväzné uznesenie (VZN) v celom rozsahu zrušené. V proteste sa konštatuje, že aj keď z hľadiska procesu prijímania VZN nebolo zistené porušenie zákona, jeho obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Mesto Martin v návrhu uznesenia, na základe ktorého odporúčalo poslancom protestu nevyhovieť uvádza, že aj keď protest žiada zrušenie celého VZN, v skutočnosti napáda obsah iba v jeho určitých častiach. V prípade, ak by došlo k vyhoveniu protestu a zrušeniu VZN ako celku, došlo by aj k zrušeniu tých častí napadnutého VZN, ktoré neboli protestom dotknuté a teda sú aj podľa obsahu samotného protestu prokuratúry v súlade s vyššími právnymi normami. V dôvodovej správe mesto argumentuje aj tým, že obec pri výkone samosprávy zabezpečuje verejný poriadok v obci okrem iného aj takými nariadeniami, v ktorých ustanovuje vykonávanie činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené len na určitý čas alebo len na určité miesto. V prípade úpravy používania zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov podobne ako aj pri úprave zákazu predaja, podávania a používania alkoholických nápojov vyvstala potreba úpravy z požiadaviek obyvateľov, ktorí žiadali mesto o ochranu, nakoľko sa cítili byť obťažovaní.

“Rešpektujeme názor pani prokurátorky, ktorým napadla dotknuté všeobecne záväzné nariadenie, ale mestské zastupiteľstvo sa s ním nestotožnilo a protest sme odmietli. Jednoznačne sa dvadsaťjeden poslancov v hlasovaní postavilo proti protestu a len jeden poslanec sa zdržal, pričom sa nenašiel nikto, kto by s protestom súhlasil. Nechceme, aby sa mohli používať alkoholické nápoje voľne na verejných priesranstvách a rovnako sme proti tomu, aby sme tu mali mesto kde sa na sídliskach bude beztrestne kedykoľvek ozývať pyrotechnika. My týmto chránime záujmy obyvateľov a jednoznačne si stojíme za svojim rozhodnutím.,” uviedol po hlasovaní primátor Andrej Hrnčiar.