Mestské zastupiteľstvo v nových termínoch

pridané: 11.04.2012, kategória: aktuality

Mestská rada i mestské zastupiteľstvo sa bude stretávať namiesto štvrtka vždy posledný pondelok v mesiaci. Zmenu si schválili poslanci na poslednom zastupiteľstve.
Na marcovom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili zmenu plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na 1. polrok roku 2012. Pokiaľ boli doteraz všetci zvyknutí, že mestské zastupiteľstvo sa zvyčajne konalo posledný štvrtok v mesiaci, po novom to bude zasadať posledný pondelok v mesiaci. Dôvodom bola predpokladaná neprítomnosť primátora na plánovaných termínoch mestského zastupiteľstva.
Čo sa však nezmenilo sú možnosti pre Martinčanov ako sa aktívne sa zapájať do rozhodovania o chode mesta, sledovať a ovpyvňovať rozhodnutia jeho volených predstaviteľov. Priamy prenos zastupiteľstiev vždy vysielajú obe regionálne televízie a nájdete ho aj na webovej stránke mesta. V televíznych archívoch sa dajú zasadnutia sledovať aj zo záznamu. Občania sa však môžu zúčastniť rokovania aj osobne. V rámci projektu Transparentné mesto zverejňuje mesto Martin minimálne tri dni pred každým zasadnutím kompletné materiály k rokovaniu na webe mesta: martin.sk/msz. Každý si tak môže materiály naštudovať a v prípade záujmu reagovať ešte pred sanmotným zasadnutím zastupiteľstva. Rovnako má každý aj možnosť vyjadrením svojich postrehov alebo pripomienok priamo na zasadnutí ovplyvniť poslancov ešte pred tým ako hlasovaním definitívne rozhodnú.
V prípade, že by sa chcel občan zapojiť do diskusie, musí sa prihlásiť e-mailom na mesto@martin.sk, telefonicky (043/420 4215) alebo faxom (043/413 2483) najneskôr v deň rokovania zastupiteľstva do 8.h. Osobne to musí stihnúť najneskôr pred začatím rokovania do 8.45 u zapisovateľky.
Termíny najbližších zasadaní martinského zastupiteľstva: 12. apríla 2012, 28. mája 2012 a 25. júna 2012, vždy o deviatej hodine dopoludnia.