Poškodená pešia zóna potrebuje komplexné riešenie

pridané: 11.04.2012, kategória: aktuality

Dlažba na pešej zóne v Martine potrebuje po zime opäť rekonštrukciu. Aby nedošlo k jej úplnému zničeniu, mesto chce situáciu riešiť komplexne.

Opakujúce sa problémy s poškodenou pešou zónou bude mesto Martin riešiť systémovo. Najviac zničeným úsekom je časť od Divadelného námestia smerom k Slovenskému národnému literárnemu múzeu SNK, kde mesto každoročne po ukončení zimného obdobia čiastkovo rekonštruuje kamenné platne. V súčasnosti bol namiesto chýbajúcich dlaždíc dočasne dosypaná suchá betónová zmes, čím mesto zabránilo možným úrazom na poškodenej dlažbe.
Problém s poškodenou pešou zónou možno vidieť vo viacerých rovinách. Faktom je, že pešia zóna sa v súčasnosti používa inak v porovnaní s tým, na aký účel bola konštruovaná. Jedným z príkladov môže byť zásobovanie prevádzok na pešej zóne práve z priestorov samotnej pešej zóny. Príčin jej poškodenia však môže byť viac. Mesto preto čaká na výsledky odborného posudku Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý vyhodnotí mieru pochybenia jednotlivých zúčastnených strán a vyvodí zodpovednosť za vzniknutú situáciu. Z posudku vyplynie aj konkrétna povinnosť vykonať náhradu za vzniknutý stav a škody s ním súvisiace.
Keďže situáciu mesto nemôže riešiť svojvoľne a bez súhlasu autora pešej zóny, vyvolalo rokovanie aj so spracovateľom projektu. Vznikli dva možné návrhy riešenia, pričom jeden počíta s nahradením pôvodného dláždenia rovnakými kamennými platňami avšak s vyššou nosnosťou. Ten druhý návrh hovorí o alternatívnom spôsobe kladenia, rozmeroch i alternatívnom materiáli dlažobných kociek.
Konečné rozhodnutie ohľadom opravy pešej zóny po technickej i právnej stránke však padne až po tom, ako bude mať mesto hotový posudok z Ústavu súdneho inžinierstva Žilina a ako architektonicko-urbanistické riešenia odsúhlasí aj autorský kolektív architekta Dušana Maňáka.