Projekt Transparentné mesto pokračuje spustením elektronických dražieb

pridané: 23.02.2012, kategória: tlačové správy

Mesto Martin v stredu úspešne predalo prvú nehnuteľnosť prostredníctvom elektronickej dražby. Po pozitívnom vzore elektronických aukcií, ktoré mestu ušetrili už viac ako pól milióna EUR, zavádza elektronický predaj aj pri odpredaji a prenájme mestského majetku.

V prospech elektronickej dražby hovorí hneď niekoľko faktov. Mesto očakáva vyššie príjmy do rozpočtu za odpredaj či prenájom nehnuteľnosti, náklady na odpredaj sú rádovo nižšie ako pri klasickej dražbe, na ktorej sa musia uchádzači navyše fyzicky zúčastniť a v neposlednom rade je takýto spôsob predaja transparentnejší, keďže každý môže dražbu sledovať online prostredníctvom internetu.
„Zaviedli sme elektronické aukcie, ktoré majú veľký úspech. Kým predtým súťažili o stavebné zákazky tri firmy, teraz súťaží vyše 500 firiem z celého Slovenska a dosiahli sme úsporu 20 percent z celkových predpokladaných nákladov, čo ku dnešnému dňu predstavuje viac ako 580 tisíc eur. Preto predpokladáme, že zvýšime nielen transparentnosť, ale vzrastie aj príjem do mestskej kasy. Ak by sme robili klasickú dražbu, tak klient by nielen že musel prísť osobne na mestský úrad alebo do dražobnej spoločnosti, ale dražobná spoločnosť si účtuje až 7 percent zo sumy nehnuteľnosti, čo sú obrovské peniaze. Napríklad pri poslednej kamennej dražbe si dražobná spoločnosť vypýtala 3 500 eur, keďže dražený majetok bol ohodnotený na 58 700 eur a túto sumu by mesto muselo dražobnej spoločnosti zaplatiť aj keby bola dražba neúspešná,“ vysvetlil hlavné dôvody zapojenia sa mesta do dražby primátor mesta Andrej Hrnčiar. „Dnes sme dražili schátranú nehnuteľnosť v širšom centre mestaza 35 tisíc eur. Mesto však zaplatí za uskutočnenie dražby len 150 eur, keďže dražilo vo vlastnej réžii prostredníctvom elektronického aukčného domu Ebit. Prihlásili sa dvaja uchádzači a nehnuteľnosť bola vydražená za 35 100 eur,“ komentoval výsledok Andrej Hrnčiar. Elektronická dražba podľa neho zároveň nedáva priestor pre pochybnosti, či odpredaj alebo prenájom nehnuteľnosti nemohol byť zmanipulovaný. „Keď sme predtým predávali nejaký majetok, postupovali sme v zmysle zákona, inzerovali sme v tlači, no mnohokrát poslanci neboli spokojní s výškou sumy, ktorú sme dostali za nejaký predaný majetok. A možno mal niekto aj také otázky, či to nebolo zmanipulované, či sa prihlásil dostatočný počet uchádzačov alebo či sa neotvárali obálky a nemanipulovali sa sumy. Elektronická dražba vylučuje takýto spôsob,“ uviedol primátor.

Elektronická dražba je dvojkolová, v prvom kole sa musia účastníci prihlásiť písomne, do zalepenej obálky dať svoje ponuky a pokiaľ splnia všetky podmienky, postupujú do druhého kola, kde už budú súťažiť len sumou. Dražba pritom nemá pevne stanovený koniec. V prípade, že niekto zadá počas posledných dvoch minút ponuku, elektronická dražba sa s každou ponukou automaticky predlžuje o ďalších 30 sekúnd. Vylučuje sa tým možnosť pochybností, ktoré vznikajú v prípadoch keď v niektorých elektronických dražbách organizovaných v iných mestách, či vládnych inštitúciách, víťazia ponuky zadávané v posledných sekundách. Martinské pravidlá zabezpečujú dostatočný časový priestor na reakciu pre všetkých účastníkov elektronicke aukcie. „Pri tomto type dražby musíme vytvoriť verejnú obchodnú súťaž, v ktorej uchádzači zadajú svoje ponuky a na základe týchto ponúk sa dostávajú do samotnej elektronickej dražby. V zadávacom kole uvedú hodnoty, ktoré si nájdu aj pri nalogovaní a zároveň im príde výzva o tom, že sa majú zúčastniť elektronickej dražby. Priebeh dražby je potom tradičný ako pri elektronickej aukcii, to znamená, že uchádzači vedia meniť svoje ponuky, systém im radí a vedia sa aj opraviť, ak sa pomýlia,“ vysvetlil postup pri dražbe Milan Boršč zo spoločnosti Zetagroup, ktorá zabezpečuje elektronické aukcie i dražby pre mesto Martin. V prípade, že sa počas dražby vyskytne problém s internetom alebo elektrickým prúdom, účastník si musí zabezpečiť všetky technické prostriedky, aby bol schopný pokračovať v dražbe.
„V prípade výpadku internetu musí mať po ruke mobilný internet, alebo v prípade výpadku prúdu mal by mať záložný zdroj, ktorý mu umožní dokončiť elektronickú dražbu. Mesto nemôže ručiť za prostriedky, ktoré má užívateľ vo svojom vlastníctve,“ dodal Milan Boršč.


Priebeh, výsledky a celú dokumentáciu k dražbe si môže v internetovom archíve pozrieť každý.