Martinský SMS InfoKanál má už vyše tisíc účastníkov

pridané: 20.02.2012, kategória: tlačové správy

Počet registrovaných účastníkov martinského SMS InfoKanálu prekročil v minulom týždni tisícku. Mesto Martin od novembra 2010 informuje pomocou textových správ svojich občanov o krízových situáciách, meteorologických výstrahách či inom dôležitom dianí na území mesta.

Primátor mesta Andrej Hrnčiar považuje službu za účinný prostriedok priamej a rýchlej komunikácie s občanmi. „Až povodne v roku 2010 ukázali, že aj naše krízové plány majú slabé miesta. Jedným z nich bola práve rýchla a účinná komunikácia s občanmi, ktorú v minulosti zabezpečoval mestský rozhlas. Ten sme sa niekoľkokrát pokúšali rekonštruovať, no vandali vždy pomerne rýchlo rozhlas opakovane znefunkčnili. Preto sme sa rozhodli pre túto možnosť, najmä keď je dnes už takmer nemožné nájsť niekoho, kto nevlastní mobilný telefón. Teší ma, že počet nahlásených telefónov neustále rastie. Vyhodnocujem to ako úspešný a praxou osvedčený krok, a aj preto pripravujeme rozšírenie tejto formy komunikácie o spätnú väzbu, napríklad aj vrátane prieskumov.“

Od spustenia InfoKanálu v novembri 2010 mesto Martin informovalo obyvateľov mesta prostredníctvom sms správ celkom 23-krát. Z toho desaťkrát varovalo pred nepriaznivým počasím, osemkrát mesto informovalo o mestských akciách či zmene otváracích hodín na úrade a päťkrát upozorňovalo na rekonštrukcie a dopravné obmedzenia v uliciach mesta. V príprave je aj rozšírenie služby o možnosť spätnej väzby, ako je napríklad nahlasovanie výtlkov na komunikáciách, ale aj vykonávanie prieskumov verejnej mienky.

Moderné technológie slúžia Martinčanom aj v iných oblastiach. V spolupráci s regionálnou televíziou Martin TV vie mesto v krízových situáciách informovať občanov aj prostredníctvom textovej lišty, ktorú môže podľa potreby zapnúť kedykoľvek cez inzernet. V priebehu pár sekúnd takto priamo vo vysielaní informuje občanov krátkym opakujúcim sa textovým odkazom v spodnej časti obrazovky. Mesto Martin ako prvé spustilo sociálnu službu elektronického strážcu seniorov. Jeho základnou funkciou je privolanie pomoci v prípade núdze jednoduchým stlačením červeného tlačidla. Na dispečerskom pracovisku, ktorým je operačné pracovisko Mestskej polície, sa na monitore okamžite zobrazí presná poloha zariadenia na mape s údajmi o jeho držiteľovi a jeho zdravotnom stave. Klientovi je tak v prípade núdze garantovaný presný a rýchly zásah záchranných zložiek.

Ako sa zaregistrovať do služby SMS InfoKanál:

1. Na webovej adrese www.martin.sk/sms

2. Priamo cez mobilný telefón odoslaním sms správy na telefónne číslo + 421 914 110 000 v tvare:
IKmedzeraMARTINmedzeraREGmedzeraMARTINmedzeraULICAmedzera ORIENTACNE CISLO

Príklad: IK MARTIN REG MARTIN STAVBARSKA 25

U viacslovných názvov ulíc treba vypísať všetky slová a oddeliť ich medzerou.
Príklad: IK MARTIN REG MARTIN MILANA RASTISLAVA STEFANIKA 41

Veľkosť písmen nie je dôležitá, ale treba dodržať medzery medzi slovami a nepoužívať diakritiku.

SMS odošlite na číslo služby SMS InfoKanálu mesta Martin:

Po úspešnej registrácii obdržíte potvrdzovaciu SMS správu.

Zrušenie odberu SMS správ je možné poslaním SMS v tvare:
IK MARTIN ODREG na číslo + 421 914 110 000

Odoslané správy (prihlásenie a odhlásenie) sú spoplatnené operátorom mobilnej siete podľa tarifu dotyčného občana. Prijímanie jednotlivých správ nie je spoplatnené. To znamená, že jediné, čo zaplatíte v súvislosti s touto službou, je odoslanie jednej SMS pri prihlásení, prípadne druhej pri odhlásení. Všetky náklady súvisiace s posielaním informačných SMS hradí Mesto Martin.