Martinčania sa od dnešného dňa môžu registrovať do marcového hlasovania o miliónovej investícii

pridané: 15.02.2012, kategória: tlačové správy

Dnes po polnoci sa spustila elektronická registrácia do prvého elektronického prieskumu verejnej mienky, v ktorom Martinčania 10. marca rozhodnú o niekoľkomiliónovej investícii. Na webovej linke www.martin.sk/mojhlas sa každý, kto chce zahlasovať za jednu zo šiestich investičných akcií, musí zaregistrovať v termíne od 15. do 20. februára. Martinčania, ktorí z rôzneho dôvodu nevyužijú možnosť elektronického hlasovania, môžu svoj hlas odovzdať aj priamo 10. marca v hlasovacích miestnostiach, ktoré na tento účel mesto zriadi.

Elektronické referendum je pokračovaním projektu Transparentné mesto. Občanom dáva do rúk nástroj, ktorý výrazným spôsobom zavádza do praxe priamu demokraciu a občania dostávajú možnosť priamo svojimi hlasmi spolurozhodovať o chode mesta. V historicky prvom prieskume obyvatelia svojím hlasovaním pomôžu poslancom pri výbere investičnej akcie, na ktorú si mesto plánuje vziať väčší úver. Primátor Hrnčiar pri tejto príležitosti uviedol, že “sa jedná o inštitút priamej demokracie, ktorým chceme občanom dokázať, že nás zaujímajú aj počas volebného obdobia, nielen raz za štyri roky. Aj keď výsledok nie je právne záväzný, je to hlas našich voličov a mali by sme ho brať prinajmenšom ako záväzok morálny. Verím, že sa to stretne s úspechom a v budúcnosti nám občania pomôžu pri dôležitých rozhodnutiach týmto spôsobom správne smerovať chod a budúcnosť nášho mesta. Zároveň dúfam, že sa aj táto časť transparentného projektu stane inšpiráciou pre ďalšie samosprávy a možno aj vládu, ako tomu bolo v prípade zavedenia elektronických aukcií, či zverejňovania zmlúv a faktúr.”

V roku 2011 mesto splatilo desaťročný úver vo výške 5,6 milóna eur. Z tohto úveru boli v minulosti financované viaceré veľké investičné akcie ako pešia zóna či opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov. Mesto Martin sa aj v ťažkých krízových časoch vďaka účinným úsporným opatreniam a zodpovednému hospodáreniu radí v rámci Slovenska medzi najmenej zadĺžené mestá. Jeho úverová zaťaženosť je na hodnote 20%, pričom hranica, ktorú samosprávam povoľuje platná legislatíva a mnoho slovenských miest sa k nej blíži, je až 60%.
Mesto Martin spoločne s mestským zastupiteľstvom rozhodlo, že túto priaznivú situáciu využije v prospech občanov a naplánuje si ďalší úver. Financie nebudú použité na bežné výdavky a chod mesta. Z pravdepodobne niekoľko miliónového úveru sa vybudujú, postavia, či zrekonštruujú projekty, ktoré budú Martinčanom slúžiť niekoľko desiatok rokov. V schválenom všeobecne záväznom nariadení zastupiteľstvo do hlasovania zaradilo šesť investičných zámerov.
Dôvody, prečo sa elektronický prieskum koná práve v deň volieb, sú dva. Spojením materiálovo technického zabezpečenia s organizáciou parlamentných volieb mesto ušetrí vyše 5000 eur a náklady by tak nemali prevýšiť sumu 2000 eur. Ak by sa prieskum uskutočnil samostatne, mesto by vyšiel na 7500 eur. Mesto predpokladá, že občania, ktorí navštívia volebné miestnosti, aby zahlasovali v parlamentných voľbách, sa s väčšou pravdeodobnosťou zastavia aj v hlasovacích miestnostiach určených pre elektronický prieskum. Mesto si myslí, že ak by sa prieskum konal samostatne v inom termíne, nagatívne by sa to odrazilo na nižšej účasti.

Každý Martinčan, ktorý najneskôr 10. marca 2012 dovŕši 18 rokov má právo zahlasovať za jednu zo šiestich investícií, ktorú považuje za najpotrebnejšiu či najužitočnejšiu. Môže tak urobiť dvoma spôsobmi.
Zahlasovať je možné z pohodlia vlastnej obývačky, alebo iného ľubovoľného miesta s pripojením na internet. V tomto prípade samotnému hlasovaniu predchádza online registrácia v termíne od 15. do 20. februára, po ktorej občan obdrží jedinečný prístupový kód vo forme textovej sms správy priamo na svoj mobilný telefón. Druhým a konečným krokom pri internetovom hlasovaní je odovzdanie hlasu jednej zo šiestich investičných akcií v termíne od ôsmeho do desiateho marca.
Občania, ktorým viac vyhovuje ak svoj hlas odovzdajú osobne, tak môžu urobiť v príslušnej hlasovacej miestnosti v sobotu 10. marca 2012. Mesto Martin za týmto účelom zriadilo 21 hlasovacích miestností elektronického prieskumu. Tieto sa nachádzajú pohodlne v bezprostrednej blízkosti volebných miestností a otvorené budú rovnako od siedmej ráno do desiatej večer. Po príchode do hlasovacej miestnosti je potrebné preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom. Následne občan dostane obálku s prístupovým kódom. Po zadaní prístupového kódu cez pripravený notebook v miestnosti, svoju voľbu potvrdí kliknutím na tlačidlo “Hlasovať”.


Pre viac informácií alebo registráciu do hlasovania kliknite na www.martin.sk/mojhlas