Kozákovu a Vonsovu sťažnosť Ústavný súd zamietol

pridané: 08.03.2011, kategória: úradné oznamy

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí z 2. marca 2011 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 19/2011 volebnej sťažnosti Zdenka Kozáka a PaedDr. Petra Vonsa, ktorou namietajú neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Martin, konaných 27. novembra 2010, že sťažnosť Zdenka Kozáka a PaedDr. Petra Vonsa zamieta.

„Rozhodnutie Ústavného súdu ma neprekvapilo a ani som neočakával, že by Ústavný súd mohol rozhodnúť inak. Počas volieb sme nezaznamenali žiadne problémy vo volebných komisiách, všetci členovia volebných komisií podpísali zápisnicu a voľby boli v podstate bezproblémové. Trochu som bol zaskočený, že moji protikandidáti sa opreli o výpoveď piatich rómskych spoluobčanov a na základe tvrdenia týchto ľudí vlastne napadli a spochybnili aj vlastných členov volebných komisií, pretože pána Vonsa podporovali aj strany SDKÚ-DS a Kresťansko-demokratické hnutie, ktoré dokonca v niektorých komisiách mali aj vlastných predsedov,“ vyjadril sa primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar k zamietnutiu volebnej sťažnosti Zdenka Kozáka a PaedDr. Petra Vonsa.

Dňa 8. decembra 2010 kandidáti vo voľbách primátora mesta Martin PaedDr. Peter Vons a Zdenko Kozák podali sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky pre porušenie ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánu samosprávy. Predmetom sťažnosti bolo podľa sťažnosti neúspešných kandidátov dôvodné podozrenie z manipulovania výsledkov volieb pri sčítavaní hlasov, nakoľko údajne absentovala krížová kontrola jednotlivými členmi okrskových volebných komisií. Rovnako spochybnili pravdivosť údajov o vysokom percente volebnej účasti. Domnievali sa, že niektorí voliči sa na voľbách fyzicky nezúčastnili, pričom ich účasť bola formálne zaznamená v zápisnici. Pozornosť upriamili aj na údajné porušenie volebného moratória. Neúspešní kandidáti sa snažili spochybniť voľby primátora mesta Martin aj z dôvodu údajného ovplyvňovania voličov tzv. kupovaním hlasov, resp. hrozbou násilia. Dnes už je na základe rozhodnutia Ústavného súdu jasné, že vyššie spomenuté podozrenia sa nepotvrdili.