MCORŠ - 7. ročník

pridané: 12.01.2011, kategória: akcie mesta - archív

Ilustračný letákMartinská Celoročná Olympiáda
Rekreačných Športovcov 2011

7. ročník

MCORŠ je športové podujatie organizované mestom Martin, ktoré pozostáva z 5 pretekov v rekreačných športoch.

Preteky sa budú konať počas celého roka v uvedených termínoch a na týchto miestach:

FEBRUÁR 2011
Piatok 11. 2. 2011

Kolkársky pretek (Kolkáreň, Martin- Priekopa)

APRÍL 2011
Sobota 16. 4. 2011


Bežecký pretek (Skanzen – Jahodnícke háje)

JÚN 2011
Sobota 18. 6. 2011


Cyklistický pretek (Martin- Malá hora)

SEPTEMBER 2011
Sobota 10. 9. 2011


Pretek na kolieskových korčuliach (pešia zóna)

OKTÓBER 2011
Streda 26. 10. 2011


Plavecký pretek (krytá plaváreň) spojenie s Plaveckou štafetou miest 2011

Aktualizácie termínov nájdete na www.martin.sk
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu a
miesta organizácie pretekov.
INFORMÁCIE O MCORŠ

Informácie o martinskej celoročnej olympiáde rekreačných športovcov získate na internetovej stránke mesta Martin, alebo priamo na mestskom úrade v Martine – odbore spoločenských služieb – oddelení školstva, kultúry a športu.

VEKOVÉ KATEGÓRIE: ROK NARODENIA:
Žubrienky (chlapci) 2005 a mladší
Žubrienky (dievčatá) 2005 a mladší
Najmladší žiaci 2003 - 2004
Najmladšie žiačky 2003 - 2004
Mladší žiaci 2001 - 2002
Mladšie žiačky 2001 - 2002
Starší žiaci 1999 - 2000
Staršie žiačky 1999 - 2000
Dorastenci 1997 - 1998
Dorastenky 1997 - 1998
Juniori 1996 - 1992
Juniorky 1996 - 1992
Muži do 40 rokov 1991 - 1971
Ženy do 40 rokov 1991 - 1971
Muži 41-50 roční 1970 - 1961
Ženy 41-50 ročné 1970 - 1961
Muži nad 50 rokov 1960 a starší
Ženy nad 50 rokov

CELKOVÉ HODNOTENIE:
do celkového hodnotenia budú zaradení všetci pretekári, ktorí absolvovali minimálne dve súťažné disciplíny.

O celkovom poradí rozhoduje:
- vyšší počet absolvovaných kôl
- podiel umiestnenia v každej súťaží a počtu štartujúcich pretekárov
- nižší celkový súčet umiestnení

VIAC INFORMÁCIÍ:
Mgr. Alena Schimíková
Denisa Tomčányová
tel. č.: 043/ 420 43 70
tel. č.: 043/ 420 43 26
e-mail: schimikova@martin.sk denisa.tomcanyova@martin.sk