V Martine v sobotu zasadá kvôli “revolúcii“ mimoriadne mestské zastupiteľstvo

pridané: 24.04.2009, kategória: úradné oznamy - archív

Ilustračná snímkaPrimátor mesta Martin Andrej Hrnčiar zvolal na sobotu, 25. apríla 2009 mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Jedinou témou zasadnutia, ktoré sa začína o 9.00 hod vo veľkej zasadačke mestského úradu, je schvaľovanie konkrétnych opatrení vyplývajúcich z balíka protikorupčných opatrení. Audit, z ktorého opatrenia vyplynuli, si na podnet primátora Andreja Hrnčiara objednalo mesto Martin u medzinárodne uznávanej organizácie Transparency International Slovensko.

„Prijímaniu a schvaľovaniu opatrení vyplývajúcich z projektu protikorupčných opatrení v našom meste som chcel venovať mimoriadne zastupiteľstvo. Dôvodom sobotňajšieho termínu je aj pozvanie pre všetkých občanov a médiá, aby sa osobne mohli na zasadnutí zúčastniť, prípadne sledovať jeho priebeh naživo v televízii a na internete. Chcem, aby sme transparentne rokovali aj o transparentnosti,“ vysvetlil dôvody mimoriadneho sobotňajšieho zasadnutia primátor Andrej Hrnčiar.

„Myslím si , že to čo sa deje v Martine je v podstate veľká revolúcia. Ide o snahu zmeniť život v meste tak, aby v ňom korupcia nezasahovala do života ľudí. Osobne na mňa urobilo najväčší dojem to, že sa našiel primátor, ktorý sa rozhodol riešiť tento problém. Pretože bez takéhoto lídra by protikorupčný projekt nemohol byť úspešný,“ povedal o krokoch martinskej radnice ešte v januári Vincent Obsitnik, toho času veľvyslanec Spojených štátov amerických, pri príležitosti stretnutia za okrúhlym stolom na tému potierania korupcie a zvýšenia transparentnosti na úrovni samosprávy.

Mesto Martin v spolupráci s Transparency International Slovensko spustilo v júli roku 2008 projekt tvorby protikorupčnej stratégie v meste Martin. V slovenských podmienkach ide o doposiaľ jedinečný projekt na úrovni územnej samosprávy. Jeho cieľom je zavedenie komplexného balíka protikorupčných opatrení v rôznych oblastiach činnosti mesta. Projekt protikorupčnej stratégie pre mesto Martin na návrh primátora mesta Andreja Hrnčiara schválilo mestské zastupiteľstvo v máji 2008.

Samotný projekt má tri fázy. Prvá fáza, ktorá sa uskutočnila v mesiacoch júl a august 2008, spočívala v audite 17 kľúčových politík, ktoré majú vplyv na rozsah korupcie v meste a jeho cieľom bolo diagnostikovanie súčasného stavu priestoru pre korupciu - mieru transparentnosti a voľnosti v rozhodovaní pri prijímaní rozhodnutí v samospráve mesta. Výstupom z prvej fázy bola Správa z auditu politík mesta Martin, ktorá bola predložená mestu Martin koncom mesiaca august 2008. Druhá fáza projektu, bola zameraná na prípravu konkrétnych protikorupčných opatrení. Výstupom z druhej fázy projektu bol Návrh protikorupčných opatrení pre mesto Martin, ktorý obsahuje súbor konkrétnych protikorupčných odporúčaní, vrátane návrhov smerníc a všeobecne záväzných nariadení. Predmetný materiál bol predložený na mimoriadnom rokovaní komisií MsZ dňa 19.02.2009 a následne v mesiacoch marec a apríl spracovávaný MsÚ v Martine na základe požiadaviek komisií a návrhov vedenia a odborných zamestnancov MsÚ. Poradné komisie MsZ priebežne v mesiaci marec 2009 individuálne hĺbkovo rozoberali podmienky nových predpisov a zapracovávali ich do znenia záväzných predpisov. Treťou fázou je schválenie príslušných opatrení mestským zastupiteľstvom na mimoriadnom zasadnutí v sobotu 25. apríla 2009 a ich následné zavádzanie do praxe.

Chronológia protikorupčnej stratégie v meste Martin

Pre viac informácií, prosím kontaktujte:
Jozef Petráš
hovorca/spokesman mesta Martin Tel: +421 43 4204487, +421 905 573 452
Fax: +421 43 4132483
Email: jozef.petras@martin.sk