Výzva na spoluprácu v oblasti mládeže

pridané: 08.10.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Výzva na spoluprácu v oblasti mládežeMesto Martin v zmysle Zákona č. 589/2008 Z. z. O podpore práce s mládežou – pripravuje Koncepciu podpory práce s mládežou v meste Martin na roky 2008 – 2013.

Vyzývame organizácie ale aj jednotlivé osoby, ktoré sa venujú práci s mládežou od 15 – do 30 rokov a chcú sa podieľať na tvorbe Koncepcie mládeže, aby zaslali svoje návrhy a pripomienky na adresu:

Odbor spoločenských služieb
Mestský úrad Martin
Námestie S.H. Vajanského 1
Martin 036 49

alebo mailom na adresu: mesiackova@martin.sk

Prosíme všetkých zainteresovaných, ktorí majú záujem participovať na mládežníckej politike mesta, ktorí sa chcú zapájať do činnosti detí a mládeže, aby nám zaslali nasledovné údaje o svojej organizácii:

Názov organizácie – sídlo – adresa a číslo telefónu, mail, zodpovedná kontaktná osoba a zameranie činnosti na vyššie uvedené adresy.

Návrhy môžete podať do 30.10.2008 (štvrtok).