Úplná uzávierka Priekopskej ulice

pridané: 02.10.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Úplná uzávierka Priekopskej uliceDňa 02.10.2008 v čase cca od 22,00 hod. do 03.10.2008 dôjde k úplnej uzávierke ul. Priekopská, Martin, z dôvodu uskutočňovania stavebných prác - kanalizačná prípojka k objektu požiarnej zbrojnice.

Počas trvania úplnej uzávierky bude doprava z cesty III/018254 presmerovaná a vedená pre všetky vozidlá po priľahlých miestnych komunikáciách ul. Priehradná, Lipová a Sučianska.

Presmerovanie dopravy bude zabezpečené prenosným zvislým dopravným značením.