Návrhy VZN

pridané: 07.11.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Návrhy VZNMestské zastupiteľstvo v Martine bude na svojom zasadnutí dňa 22.11.2007 schvaľovať návrhy VZN - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, O určení postupu pri poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa mestom Martin formou príspevku na dopravu , O určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.

Návrhy VZN nájdete v sekcii Služby občanom - návrhy VZN, kde ich môžete súčasne aj pripomienkovať.