Cintoríny pod Správou mesta Martin

pridané: 15.01.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Cintoríny pod Správou mesta MartinCintoríny v meste Martin na Sklabinskej ulici, Jahodnícky, Priekopský, na Ul. Kolónia Hviezda prešli dňom 1.1.2007 pod Správu mesta Martin.

Občania môžu uhrádzať poplatky za nájom hrobového miesta v klientskom centre na oddelení Cintorínske služby na Mestskom úrade v Martine.

K uzatvoreniu nových nájomných zmlúv o užívaní už prenajatých hrobových miest budeme klientov vyzývať písomne.