Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ

pridané: 08.01.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠPodľa § 36 zákona č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť na zápis dieťa, ktoré do augusta príslušného roku dovŕši šiesty rok veku.

Ponúkame Vám prehľad základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Martin, s informáciou o termíne zápisu do 1.ročníka.

www.martin.sk
www.skolstvomartin.sk
www.modernaskola.sk