Informácie k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady

pridané: 04.01.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Informácie k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpadyVážení občania!

Dňa 28. 10. 2006 poslanci mestského zastupiteľstva schválili pre rok 2007 nové Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. S cieľom poskytnúť širokej občianskej verejnosti v predstihu informácie o najdôležitejších zmenách a súčasne sa vyhnúť možným nedorozumeniam, Mestský úrad v Martine Vám oznamuje nasledovné:

 • sadzby dane z nehnuteľnosti zostali na úrovni roku 2006,


 • malá zmena nastala u dani za psa, nakoľko daň za psa veľkých a bojových psov a ich krížencov chovaných v bytoch v bytových domoch bola schválená vo výške 2.000,- Sk, ostatné rasy v bytoch ostali zdanené vo výške 1.200,- Sk a daň za psa pre osamelo žijúcich dôchodcov sa v bytoch znížila na 240,- Sk,


 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zostal vo výške 500,- Sk/občan, novinkou je zníženie poplatku na 250,- Sk pre občanov nad 65 rokov veku a pre občanov – držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP/S.
  Toto zníženie poplatku bolo schválené namiesto kompenzácie nákladov na cestovné pre dôchodcov, ktoré bolo vyplácané v roku 2006.


 • Chceme aj touto cestou požiadať ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktorí ešte nedovŕšili vek 65 rokov, aby doručili kópiu preukazu na Mestský úrad v Martine, oddelenie daní a poplatkov, č.d. 222 a 222A alebo do klientskeho centra najneskôr do 31. januára 2007.

  Aj v roku 2007 budú platobné výmery na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady doručované fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste opäť priamo do domácností, a to v priebehu mesiaca marec. Touto formou chceme ušetriť Váš čas, ktorý by ste pri zásielke do vlastných rúk strávili na pošte a pre úrad vysoké náklady na poštovné.
  Fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám budú výmery zasielané poštou.

  Zároveň chceme požiadať občanov, ktorí nemajú uhradený poplatok za komunálne odpady za minulý rok, aby ho zaplatili v čo najkratšom čase, nakoľko sme v zmysle platnej právnej legislatívy povinní zabezpečiť jeho vymáhanie.


  JUDr. Katarína Katinová
  prednostka úradu