Voľby do orgánov samosprávy obcí

pridané: 05.09.2006, kategória: úradné oznamy - archív

Voľby do orgánov samosprávy obcíO z n á m e n i e
Mesto Martin v zmysle § 16 ods. 9 Zák. č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí oznamuje, že ku dňu 05. 09. 2006 je počet obyvateľov Mesta Martin 58 734.


V Martine dňa 05. 09. 2006

Ing. Stanislav Bernát
primátor mesta