Ponuka na odpredaj majetku

pridané: 25.08.2006, kategória: úradné oznamy - archív

Ponuka na odpredaj majetkuMesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 36 49 MARTIN ponúka na odpredaj :

1/ budovu "Obchod a služby" - Košúty II., Martin /3 podlažia o celkovej zastavanej ploche 2.580 m2/ + pozemok o výmere 1.318 m2/

2/ budovu práčovne, ul. Kollárova 90, Martin, postavenú na časti parcely KN 3081/2, k.ú. MT s prísl. pozemkom

Žiadosť je možné podať do 15.09.2006 na:

Mestský úrad,
odbor správy majetku,
Nám. S.H.Vajanského 1,
036 49 Martin.

Bližšie informácie na tel. č. 043/41 34 000, 41 310 30.