Uzávierka mosta - oznámenie

pridané: 22.06.2006, kategória: úradné oznamy - archív

Uzávierka mosta - oznámenie Mesto Martin oznamuje všetkým vodičom motorových vozidiel a širokej verejnosti, že mostný objekt – nadjazd na Ul. ČA/mládeže v Martine, (tzv. slimák) bude v dňoch 26. júna od 07:00 hod. – 3. júla 2006 do 24:00 hod. uzavretý. Dôvodom pre uzávierku tohto objektu budú frézovacie práce vrchného krytu vozovky a následné položenie nového koberca na celom objekte.

Uzávierka mostného objektu je schválená Okresným riaditeľstvom policajného zboru – Dopravným inšpektorátom v Martine, Mestom Martin ako príslušným cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie a Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline na základe vypracovanej projektovej dokumentácie v súlade s § 3 ods. 4 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Úplná uzávierka objektu vrátane určenia náhradných trás je vyznačená prenosným dopravným značením.

Prosíme občanov, hlavne vodičov motorových vozidiel, aby túto uzávierku rešpektovali.


Ing. Vladimír Povoda
vedúci odboru


Vybavuje:
H. Halasová, OŽPD


Kontakt:
MsÚ Martin
Námestie S. H. Vajanského 1 036 49 Martin
tel.: **421-43 –420 41 36
fax.: 413 47 78
e-mail.: halasova@martin.sk