Kompenzačný príspevok na dopravu MHD pre seniorov , ŤZP a ŤZP-S schválený

pridané: 26.05.2006, kategória: úradné oznamy - archív

Kompenzačný príspevok na dopravu MHD  pre seniorov , ŤZP a ŤZP-S schválenýMestské zastupiteľstvo v Martine na svojom zasadnutí dňa 25.5.2006 uznesením č. 73/06 schválilo kompenzačný príspevok na dopravu MHD pre seniorov, držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP –S po schválení potrebnej finančnej čiastky vo výške 3. mil. Sk nasledovne:

A. 300.- Sk bude vyplatené občanovi:
a. ktorý dovŕšil k 31.5.2006 vek 60 rokov
b. predloží občiansky preukaz
c. predloží potvrdenku o zakúpení dopravného MHD vo výške 300.- Sk / „ nabitie karty“/
d. predloží k nahliadnutiu rozhodnutie o výške dôchodku, ktorý musí byť nižší ako 9460.- Sk / 2,0 násobok životného minima/
e. dôchodok je jeho jediným príjmom

B. 400.- Sk bude vyplatené občanovi:
a. ktorý k 31.5.2006 dovŕšil vek 70 rokov
b. predloží občiansky preukaz
c. predloží potvrdenku o zakúpení dopravného MHD vo výške 400.- Sk / „ nabitie karty“/
d. predloží k nahliadnutiu rozhodnutie o výške dôchodku, ktorý musí byť nižší ako 9460.- Sk / 2,0 násobok životného minima/
e. dôchodok je jeho jediným príjmom

C. 300.- Sk bude vyplatené občanovi:
a. ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S
b. predloží občiansky preukaz
c. predloží potvrdenku o zakúpení dopravného MHD vo výške 300.- Sk / „ nabitie karty“/

vyplácanie kompenzačného príspevku na dopravu dôchodcom vyplácanie kompenzačného príspevku na dopravu dôchodcom


Kompenzačný príspevok sa bude vyplácať v klientskom centre a pokladni, ktoré sa nachádzajú na prízemí v budove Mestského úradu na Vajanského námestí č. l.

Pokiaľ občan do žiadosti uvedie číslo svojho účtu, je možné čiastku previesť priamo na účet..

O kompenzačný príspevok požiada každý občan za seba, v zastúpení je potrebné predložiť notársky overené splnomocnenie.

O kompenzačný príspevok je potrebné požiadať v termíne od 1.6.2006 do 30.9.2006, na predpísanom a vopred nami vyplnenom tlačive, ktorý občan už iba podpíše.