Odpredaj, prenájom majetku mesta

pridané: 24.10.2005, kategória: úradné oznamy - archív

Odpredaj, prenájom majetku mestaMesto Martin ponúka na odpredaj, resp. prenájom:

1 - areál bývalého intendačného skladu MO SR (SIM) v k. ú. Priekopa

2 - budovu MŠ, Ul. podhájska, s.č. 4666 (3 budovy - aj jednotlivo) s prislúchajúcim pozemkom cca 7 600 m2.

Žiadosť je možné podať písomne do 31.10.2005 na adresu:

Mestský úrad Martin
Odbor správy majetku
Vajanského nám. 1
036 01 Martin

Bližšie informácie na tel. č. 043/41 34000, 41 31030.