Spustenie parkovacieho systému

pridané: 19.10.2005, kategória: úradné oznamy - archív

Spustenie parkovacieho systémuV súčasnosti platí v meste systém parkovacích kariet. Za každú začatú hodinu vodič zaplatí 10 Sk. Dňom 18. októbra 2005 sa dávajú do skúšobnej prevádzky prvé dve zóny so závorovým systémom, t.j. celá oblasť od Múzea A.Kmeťa (pri Pošte) cez tržnicu až po Hotel Turiec. Od novembra sa sprevádzkujú aj zvyšné dve zóny : Štúrova štvrť a okolie Mestského úradu. V skúšobnej prevádzke bude systém do konca roka 2005. Dovtedy bude teda platiť duálny systém parkovania – buď platné karty alebo platný parkovací lístok s tarifou za každú začatú hodinu 10 SK.

 


V tomto období – t.j. do konca roka bude môcť byť upravený presne mestu „na mieru“. Dohľad nad vodičmi bude mať Mestská polícia v súčinnosti so súkromnou bezpečnostnou službou a keďže zmeniť návyky zo dňa na deň je ťažké, bude ich práca spočívať najmä v prevencii a prevýchove chybujúcich vodičov.

Predpokladané investície súvisiace so zmenou parkovacieho systému sú zhruba 12,9 milióna Sk (bez DPH), návratnosť prostriedkov šesť rokov.

Parkovací systém bude prínosom pre fyzické i právnické osoby, pretože eliminuje neoprávnené parkovanie na súkromných pozemkoch bez povolenia.

Pásku slávnostne spoločne prestrihli Miroslav Lepeta - predseda predstavenstva Turiec a.s. a Stanislav Bernát - primátor mesta. Úsmevnou časťou slávnostného otvorenia bolo aj odomknutie papuče na policajnom aute.