Oznámenie o dňoch a miestach konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

pridané: 18.10.2005, kategória: úradné oznamy - archív

Oznámenie o dňoch a miestach konania volieb do orgánov samosprávnych krajov1. Voľby do samosprávnych krajov sa uskutočnia 26. novembra 2005, v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

2. Voľby sa uskutočnia vo volebných okrskoch a volebných miestnostiach - podľa prílohy.

3. Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

4. Volič musí mať pri sebe preukaz totožnosti, ktorým sa preukazuje na požiadanie okrskovej volebnej komisie.

5. Na zabezpečenie poriadku a dôstojného priebehu hlasovania vo volebnej miestnosti je volič povinný riadiť sa pokynmi predsedu okrskovej volebnej komisie.

6. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.


Príloha - volebné okrsky a miestnosti