Obnova a regenerácia miest

pridané: 17.10.2005, kategória: úradné oznamy - archív

Obnova a regenerácia miestVo svojom prejave hovoril najmä o premene Veľkej Británie za posledných zhruba 50rokov a o súčasnom rozvoji britských miest. Po ňom nasledoval prejav Andreja Ďurkovského, primátora Bratislavy. Hneď v úvode s úsmevom poznamenal, že Veľká Británia síce mala problémy, avšak nie taký ako malo Slovensko – 40 rokov socializmu...

  


Po nich už nasledovali prezentácie piatich britských firiem, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s rozvojom a regeneráciou miest a regiónov a ich služby využili nielen britské mestá, ale mestá v celej Európe a dokonca aj v susedných Čechách. Ich činnosť spočíva najmä v poradenstve a zhotovovaní expertíz v oblasti strategického plánovania, dizajnu, rozvoja a ekonomického a sociálneho vylepšovania.

Zaoberajú sa teda tým, čo dokáže mesto zatraktívniť pre obyvateľov a investorov a čo mu pomôže zlepšiť jeho postavenie, rozvoj, zvýšiť zamestnanosť a úroveň bývania a podmienky obyvateľov.

Záver seminára patril diskusii. V nej vystúpil aj primátor Stanislav Bernát a hovoril najmä o prioritách v Národnom rozvojovom programe SR na roky 2007 - 2013 a o rozdeľovaní zdrojov z EU. V tejto súvislosti hovoril o potrebe delenia týchto finančných prostriedkov v troch úrovniach - štát, vyššie samosprávne celky a samosprávy.

Semináru sa zúčastnila aj Ing.arch.
Viera Šottníková, riaditeľka Útvaru hlavného architekta mesta Martin.