Odpredaj Hotela Turiec s pozemkom

pridané: 13.10.2005, kategória: úradné oznamy - archív

Odpredaj Hotela Turiec s pozemkomMesto Martin a TURIEC, a.s. so sídlom v Martine, spoločne ponúkajú na odpredaj
ako celok:

Mesto Martin: pozemok o výmere 2.479 m2 na Ul. A. Sokolíka v Martine
TURIEC, a.s.: hotel TURIEC s pozemkom o výmere 5.196 m2 na Ul. A. Sokolíka

Žiadosť je možné podať do 17.10.2005 na:
Mestský úrad, odbor správy majetku,
Vajanského nám. 1,
036 01 Martin,

resp. TURIEC, a.s.
Vajanského nám. 1,
036 01 Martin.

Bližšie informácie na tel. č. 043/41 31030, 41 34000, e-mail adresa: tik@martin.sk.