Oznam Sociálnej poisťovne

pridané: 07.10.2005, kategória: úradné oznamy - archív

Oznam Sociálnej poisťovneSociálna poisťovňa dôrazne upozorňuje verejnosť a predovšetkým dôchodcov, že je vylúčené, aby jej zamestnanci osobne navštevovali dôchodcov v byte a žiadali od nich pod zámienkou výhry, daru, či doplatku k dôchodku finančnú hotovosť.

Sociálna poisťovňa neorganizuje žiadne výherné súťaže, neposkytuje dary a všetko, čo súvisí s výplatou dávok sociálneho poistenia oznamuje svojim klientom písomne alebo formou verejného oznamu prostredníctvom médií.

V prípade, že občania budú mať podozrenie, že ich oslovil, resp. navštívil podvodník, odporúčame to neodkladne oznámiť najbližšiemu obvodnému oddeleniu policajného zboru.

S pozdravom


Mgr. Michal Sygút
Riaditeľ SP, pobočka Martin