Krst publikácie o Turci

pridané: 05.10.2005, kategória: úradné oznamy - archív

Krst publikácie o TurciTuriec – farebné srdce Slovenska vytlačila Neografia Martin v náklade 4000 kusov, ale podľa slov autorov už teraz majú pocit, že v blízkej dobe sa bude musieť urobiť reedícia či doplnené vydanie. Má 104 strán a obsahuje vyše 130 farebných fotografií a dobových ilustrácií.

„Snažili sme sa pristaviť sa pri zvlášť zaujímavých momentoch, predstaviť ich zaujímavým spôsobom a možno aj naviesť čitateľa na ďalšie poznávanie a objavovanie turčianskych pokladov“, - povedal po krste S. Muntág – jeden z tých, ktorí stáli pri zrode knihy a zároveň vedúci kolektívu autorov.

Prvých – vyše 20 strán - je venovaných historickým faktom Turca. Informácie plynulo prechádzajú od geologických pohybov v Turčianskej kotline a povesti, podľa ktorej vznikol názov „Turiec“. Hovorí o najstarších usadlíkoch, o integrácii Turca v Uhorskom kráľovstve, ako sa ho dotkli obidve svetové vojny a ako sa v ňom jeho obyvateľom žije v súčasnosti. Turiec je však charakterizovaný aj ako kraj olejkárov a šafraníkov, z ktorých v čase najväčšieho rozkvetu putovalo po svete až tri tisíc aj ako oblasť s niekoľkými lyžiarskymi strediskami.

Ďalších tridsať strán je venovaných Martinu – kultúre v ňom, kostolom, Matici slovenskej, športu, múzeám, atrakciám, priemyslu i novej dominante pešej zón – Milléniu.
Po ňom nasledujú Vrútky, Turčianske Teplice a mnohé obce horného i dolného Turca. Každú z nich stručne kniha charakterizuje a predstavuje tými najzaujímavejšími, najkrajšími a pre turistov najatraktívnejšími zábermi. „Keď som sa rozprával so starostami obcí o možnosti vydať takúto knihu, hneď som videl ich záujem. Aj oni cítili, že takáto publikácia tu chýba. A hoci sme ju vytvorili, vyrobili aj financovali v Martine, je to kniha pre celý Turiec a určite sa dostane aj do zahraničia,“ - povedal A. Zacharides, jeden z tých, ktorí stáli pri zrode knihy. K tomu bude slúžiť jej anglicko – nemecká jazyková mutácia.


Cieľom tejto publikácie bolo teda vytvoriť ucelený materiál o Turci. Presne taký, aký na našom knižnom trhu chýba a aký je pre rozvoj cestovného ruchu každej obce či mesta nevyhnutný. Je tu, aby spopularizovala náš región a priblížila záujemcom jeho prírodu, históriu ale aj súčasné krásy a turistické pozoruhodnosti.

Preto bude kniha distribuovaná do zahraničia - najmä do našich partnerských miest, k dispozícii bude v našej Turisticko-informačnej kancelárii a v kníhkupectvách.