Ponuka na odpredaj nehnuteľností

pridané: 15.08.2005, kategória: úradné oznamy - archív

Ponuka na odpredaj nehnuteľnostíMesto Martin ponúka na odpredaj nasledovné nehnuteľnosti:

- budovu MŠ, Ul. B. Bullu, s. č. 4828/Priekopa (3 budovy - aj jednotlivo) s prislúchajúcim pozemkom cca 4500 m2

- budovu MŠ, Ul. Podhájska, s.č. 4666 (3 budovy - aj jednotlivo) s prislúchajúcim pozemkom cca 7600 m2

- budovu výmenníkovej stanice na Podháji, s.č. 4424 - za pivovarom s prislúchajúcim pozemkom cca 950 m2

Žiadosť je možné podať do 31.8.2005 na: Mestský úrad, odbor majetkovo-právny, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin. Bližšie informácie na tel. č. 043/4134000, 4131030.